Asfaltownia - jest opinia!

Ostatnie zebranie, które odbyło się w Dąbrowie 4 września z władzami gminy Dopiewo i inwestorem nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć. Mieszkańcy mieli czekać na zewnętrzną opinię eksperta dotyczącą tej inwestycji, zleconą przez wójta gminy Dopiewo. Dokument opracowany prze firmę EKO Biznes pod tytułem " Opinia dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, któa ma być realizowana na działce nr 18/1 w Dąbrowie, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie." jest już dostępny w BIP, a także w załączniku poniżej.

Opinia zawiera przede wszystkim ocenę zgodności z prawem karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (w skrócie KIP). Analiza KIP w wielu punktach wskazuje na nieprawidłowości i braki w dokumencie przedstawionym przez inwestora.

W dalszej części opinia zawiera analizę zastrzeżeń osób skarżących do powyższej karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, analizę przeprowadzonej przez Urząd Gminy Dopiewo procedury wydania decyzji środowiskowej oraz ustalenie kręgu osób mogących być uznanymi za strony w postępowaniu administracyjnym.

W następnym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie - co faktycznie stwierdza opinia i jaki wpływ będzie miała na dalsze działania wszystkich zainteresowanych; inwestora, władz gminy Dopiewo i strony społecznej. Czy opinia daje do ręki mocne argumenty tym, którzy protestują przeciwko budowie asfaltowni? Co dalej w tej sprawie?

 

Tutaj link do opinii w BIP >>

Opinia również w załączniku.

Red.

 

 

 

Załączniki: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama