Bezpłatne przejazdy dla uczniów - co i jak?

Od nowego roku szkolnego diametralnej zmianie ulegają zasady odpłatności za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. Zmiana jest rewolucyjna i korzystna dla uczniów wszystkich szkół, a zwłaszcza dla portfeli ich rodziców. Polega na sfinansowaniu z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne kosztów przejazdu uczniów korzystających z aglomeracyjnego systemu przewozów autobusowych zarządzanego przez ZTM Poznań.

Zasady przyznawania ulg są odmienne dla uczniów różnych typów szkół:

SZKOŁY PODSTAWOWE
 

Uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zyskują możliwość stałych, bezpłatnych przejazdów we wszystkich strefach taryfowych. Dokumentem potwierdzającym upoważnienie do zwolnienia z opłat jest posiadanie w czasie przejazdu ważnej legitymacji szkolnej lub karty PEKA z doładowaną w dowolnym punkcie obsługi klienta ulgą. Doładowanie takie przeprowadza się jednorazowo i nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych opłat. Oba wymienione wyżej dokumenty stosowane być mogą zamiennie, a alternatywne rozwiązanie „ z PEKĄ” zostało wdrożone, by uchronić dzieci przed ewentualnym zagubieniem swoistego dowodu tożsamości, jakim jest legitymacja szkolna. Opisane uprawnienie funkcjonuje już od 1 sierpnia 2019 r. i obowiązuje nieprzerwanie aż do czasu ukończenia szkoły podstawowej. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  - ZŁÓŻ WNIOSEK DO 15 WRZEŚNIA!

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie naszej Gminy od 1 września 2019 r. zyskują uprawnienia do bezpłatnych biletów okresowych (na rok szkolny) na wszystkie strefy taryfowe, jeżeli ich rodzice lub opiekunowie prawni złożą na odpowiednim wniosku oświadczenie, że ich adresem właściwym dla rozliczenia rocznego podatku dochodowego (PIT) jest Gmina Tarnowo Podgórne.

Wzór wniosku – określony zarządzeniem Wójta – jest do pobrania ze strony internetowej gminy. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne) lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75C). Możliwa jest wysyłka pocztą.

Termin składania wniosków: od 15 sierpnia do 15 września 2019 r. Po pozytywnym zweryfikowaniu oświadczenia uczeń nabywa uprawnienie do bezpłatnego doładowania biletu na cały rok szkolny.

Uwaga: warunkiem koniecznym do uzyskania ulgi jest posiadanie karty PEKA oraz doładowanie jej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie spółki TPBUS w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej 23.

Opisane wyżej ulgi i procedury ich udzielania wynikają z Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/1046/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr 42 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykonania tej uchwały oraz szczegółowych ustaleń z Miastem Poznań w sprawie prowadzenia rozliczeń i zasad refundacji ulg przez budżet Gminy Tarnowo Podgórne. Zastosowane rozwiązanie – mimo że kosztowne – stanowić będzie ważny element polityki oświatowej i społecznej realizowanej przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Gdzie pobrać wniosek?

Wzór wniosku jest dostępny na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Sprawy i wnioski (przycisk w menu po lewej) / Usługi transportowe – 9.11 Uzyskanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową dla uczniów.

Bezpłatna komunikacja również podczas smogu

Zgodnie z przepisami, bezpłatna komunikacja jest wprowadzana w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/.

Wszystkie obowiązujące ulgi i zwolnienia dostępne są tutaj >>

 

Źródło: JZ, tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Komentarze

Co w takim razie z uczniami szkół ponadpodstawowych pomiędzy 1 a 15 września, jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji UG? Czy ważna legitymacja szkoły podstawowej z 8 klasy wystarczy, czy córka musi skasować bilet?

Dodaj komentarz

Reklama