BIS - rusza kolejna edycja

1 października rusza kolejna edycja Budżetu Inicjatyw Społecznych. Mieszkańcy zostają zaproszeni do zgłaszania swoich pomysłów w terminie do 31 października br.  

W ramach BIS można zgłosić - projekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i są zgodne z prawem. Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kulturalnym, sportowym, prorodzinnym oraz promującym Gminę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć inwestycji.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec gminy.

Wartość maksymalna zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 8 000 zł brutto

Wkład pracy Wnioskodawcy oraz praca społeczna innych osób uczestniczących w realizacji Projektu nie może być finansowana z Budżetu. 

Projekty zgłasza się na formularzu określonym w Zarządzeniu Wójta wraz z listą poparcia. Projekt musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (nie wliczając w to Wnioskodawcy). 

Formularz zgłoszenia projektu należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 (budynek A) , Wydział Obsługi Klienta lub do Filii w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C (Pasaż handlowy)

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne pobrać można TUTAJ 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail ngo@tarnowo-podgorne.pl
telefon 618959205; 618959264

Regulamin Budżetu Inicjatyw Społecznych został ostatnio zmodyfikowany.  Najbardziej istotne zmiany to możliwość zgłaszania projektów przez każdego mieszkańca gminy, również niepełnoletniego, ograniczenie podpisów na liście poparcia, do 20. Oprócz tego projekt musi obywać się na terenie gminy, została również ustalona górna granica dofinasowania - 8 000 zł brutto. Szerzej o zmianach napiszemy wkrótce.

 

Red. Info: tarnowo-podgorne.pl

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama