Budżet 2015 - ile i na co?

30 grudnia, nowo wybrana Rada Gminy uchwaliła Budżet na 2015 rok. Już od lat dochody naszej gminy systematycznie rosną. W tym roku również ta kwota jest wyższa niż w roku poprzednim. 153 000 000 mln to zaplanowana kwota dochodów natomiast po stronie wydatków znajduje się kwota 145 mln.

DOCHODY

Największą pozycją po stronie dochodów są dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej, to prawie 112 mln. W tej pozycji znajdują się przede wszystkim wpływy z naszych podatków; Pit-u, Cit-u (ok. 53 mln), podatki od nieruchomości (ok. 36 mln) i innych czynności. Wszystkie dochody własne gminy to 116 mln. Największą sumą, którą otrzymujemy od państwa jest subwencja oświatowa, ok. 24 mln, która zaledwie w połowie pokrywa nasze potrzeby w tym zakresie. W tym roku UG planuje sprzedać nieruchomości (AG) co zasili gminą kasę w wysokości ok.7 mln.

WYDATKI

Wydatki naszej gminy to około 145 mln, w tym ok. 117 mln. to wydatki bieżące. 28 mln to wydatki majątkowe, te najbardziej interesujące mieszkańców bo przeznaczone na inwestycje.

Największe pozycje po stronie wydatków (opisane łącznie = wydatki bieżące + inwestycyjne) to oświata ok. 51,5 mln, administracja publiczna ok. 18,5 mln, transport i łączność ( w tym również inwestycje drogowe) ok. 17 mln, Janosikowe ok. 10 mln, pomoc społeczna prawie 9 mln, 6,9 mln wydamy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na gospodarkę mieszkaniową 6,8 mln, kultura fizyczna to kwota 6,7 mln i gospodarka komunalna wraz z ochroną środowiska to ok. 6,7 mln.

Pozostałe elementy budżetu po stronie wydatków to: edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice, obozy, kolonie, poradnie itd. ) 2,5 mln, ochrona zdrowia to 1,5 mln, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to prawie 1,6 mln i ostatnia pozycja - obsługa długu publicznego to koszt 1,9 mln.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Czyli największe zadania inwestycyjne w 2015 roku to:

Na drogi gminne i powiatowe wydamy 10,17 mln

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej  Lusowo-Tarnowo Podg. - 600 tys.

- przebudowa pasów dróg powiatowych; Lusówko-Jankowice i ul. Lipowej w Kokoszczynie – 650 tys.

- przebudowa ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podg. – 1 mln

- budowa ul. Batorowskiej w Batorowie – 500 tys.

- budowa ul. Szkolnej w Tarnowie Podg. – 2 mln

- przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie – 800 tys.

- przebudowa ul. Wspólnej w Baranowie – 100 tys.

- budowa chodnika w Ceradzu Kościelnym, ul. Palaczówka – 150 tys.

- przebudowa pasa drogowego drogi Góra-Rumianek – 400 tys.

- przebudowa ul. Kościelnej w Przeźmierowie – 800 tys.

- budowa nawierzchni rynku w Przeźmierowie – 1 mln

- przebudowa ul. Za Motelem w Sadach – 500 tys.

- przebudowa ul. Otowskiej w Lusówku – 300 tys.

- przebudowa dróg w Tarnowie Podg. (Kalinowa, Modrakowa, Gerberowa, Wrzosowa) – 100 tys.

Ponadto na drogi wydamy ok 120 tys. na projekty dróg i 650 tys. na wykup gruntów pod drogi.

W dziale turystyka kwota 101 tys. zostanie przeznaczona na budowę mola w Chybach - 50 tys. oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej – plaża Lusowo - 51 tys.

Około 6,5 mln wydamy w tym roku na rozbudowę Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

W dziale oświata i wychowanie największą pozycją jest kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lusówku - 4 mln

Na ochronę zdrowia zostało przeznaczone 700 tys. przeznaczone na przebudowę wejść i termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to suma 2 mln, które zostaną podzielone na:

- budowę świetlicy w Lusówku – 900 tys.

- budowa świetlicy w Baranowie – 100 tys. (całość ma kosztować 1 mln, zakończenie 2016r.)

- modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach – 1 mln

Ostatnia największa kwota to wniesienie wkładu do spółki Tarnowskie termy – 2 mln w dziale kultura fizyczna.

*wszystkie kwoty podane w PLN

DB

Zdjęcie: www.umwd.dolnyslask.pl

 

 

 

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama