Budżet gminy na 2018 rok

Na ostatniej w tym roku sesji, 28 grudnia, stosunkiem głosów 13 za do 6 przeciw (nikt się nie wstrzymał), Rada Gminy przyjęła budżet Gminy Tarnowo Podgórne na 2018 r. Głosowanie było zwieńczeniem wymaganej procedury uchwalania budżetu, m.in. radni zapoznali się z  pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji stałych Rady Gminy o przedłożonym projekcie. Podczas trwającej blisko 6,5 godziny sesji radni przyjęli uchwałę budżetową.  

Najważniejszą informacją jest to, że na przyszły rok zaplanowano dochody w wysokości 216 mln zł, a wydatki – 228 mln zł. Blisko 15 mln nasza Gmina odprowadzi do budżetu państwa, jako tzw. podatek janosikowy. Najwięcej pieniędzy (jedną trzecią całego budżetu) przeznaczono na oświatę i wychowanie, a na realizację inwestycji – ok. 50 mln zł.

 

A oto najważniejsze zadania inwestycyjne w poszczególnych obszarach budżetowych:

Lokalny transport zbiorowy, wydatki inwestycyjne łącznie 6 330 514,80 zł

- Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego – 3 555 316,08 zł

- Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie naszej Gminy wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne – 1 121 821,50 zł

 

Drogi publiczne powiatowe, wydatki inwestycyjne łącznie 4 807 809,61 zł

- Budowa drogi Lusowo – Tarnowo Podgórne (dotacja celowa dla Powiatu m.in. na budowę drogi i ścieżki pieszo-rowerowej) – 4 500 000 zł

- Budowa dróg rowerowych z oświetleniem i parkingami B&R – 197 809,61 zł

 

Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne łącznie 13 278 098,75 zł

- Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego – 4 500 000 zł

- Budowa/przebudowa ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym – 2 000 000 zł

- Budowa/przebudowa ul. Wrzosowej, Dolina i Leśnej w Przeźmierowie – 1 800 000 zł

- Budowa/przebudowa ul. Limbowej, Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej o Topolowej w Sadach – 1 200 000 zł

- Budowa/przebudowa ul. Ogrodowej w Swadzimiu – 600 000 zł

- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym – 400 000 zł

- Budowa ul. Leszczynowej w Lusówku – 350 000 zł

- Budowa ul. Letniskowej w Baranowie – 350 000 zł

- Budowa ul. Przylesie w Lusowie – 300 000 zł

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki inwestycyjne łącznie 600 000 zł

- Rozbudowa i przebudowa komisariatu w Tarnowie Podgórnym – 500 000 zł

 

Oświata i wychowanie, wydatki inwestycyjne łącznie 6 750 000 zł

- Budowa Zespołu Szkół Technicznych – 4 500 000 zł

- Modernizacja szkoły podstawowej w Przeźmierowie – 1 500 000 zł

 

Pomoc społeczna

- Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – 2 500 000 zł

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki inwestycyjne łącznie 6 106 927,08 zł

- Modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie – 1 400 000 zł

- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego – 3 000 000 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki inwestycyjne łącznie 447 908 zł

- Rozbudowa świetlicy w Swadzimiu – 150 000 zł

- Projekt rozbudowy świetlicy w Chybach – 50 000 zł

 

Kultura fizyczna, wydatki inwestycyjne łącznie 4 220 000 zł

- Budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie – 1 920 000 zł

 

Info:tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama