Budżet uchwalony - na co i ile wydamy w 2020 roku

Podczas sesji 19 grudnia, radni gminy Tarnowo Podgórne uchwalili budżet na 2020 rok.

Budżet naszej gminy stale rośnie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, w tym wydatków bieżących czyli tych, które  wydajemy na obsługę urzędów, szkół, budynków gminnych, wynagrodzeń, transportu itd. W przyszłym roku na inwestycje gmina wyda około 50 mln. W budżecie zaplanowano kredyt w wysokości 26,5 mln, a deficyt gminy wyniesie 18,2 mln.

Najważniejsze dane z budżetu na 2020 to:

DOCHÓD 274.620.806,00zł (dochody bieżące - 263,9 mln, dochody majątkowe – 10,6 mln)

Na dochód gminy składają się między innymi:

Podatek dochodowy – 84,2 mln (71,2mln - od osób fizycznych, 14 mln - od osób prawnych)

Podatek od nieruchomości – 66 mln (12,7 mln - od osób fizycznych, 53,3 mln - od osób prawnych)

Subwencja oświatowa – 36,3 mln

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+) – 45,5 mln

Dotacja celowa z udziałem środków europejskich – 6 mln (rozliczenie dotacji na Pałac w Jankowicach)

WYDATKI – 292.875.547,60 (wydatki bieżące – 242,7 mln, wydatki majątkowe  - 50,1 mln)

Najważniejsze wydatki gminy według działów:

Oświata – ok. 123 mln ( w tym majątkowe – ok. 38 mln), Rodzina – 54,5 mln (500+, świadczenia alimentacyjne i inne)

Administracja rządowa – 21,6 mln, Transport i łączność – 20,4 mln (transport zbiorowy, drogi lokalne, w tym inwestycje)

Janosikowe – 15,7 mln, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,3 mln

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11,6 mln, Sport i rekreacja – 8,5 mln

Pomoc społeczna – 5,9 mln, Gospodarka mieszkaniowa – 4,2 mln

Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,2 mln, Bezpieczeństwo – 2,1 mln, Ochrona zdrowia – 1,5 mln

WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwięcej emocji wśród radnych i mieszkańców gminy wywołują wydatki majątkowe ponieważ to pieniądze na konkretne inwestycje, które pojawią się w naszych miejscowościach.

Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczono 50.114.418 zł. To kwota podobna do sum przeznaczanych na inwestycje w poprzednich latach ( 2018 – 49,3 mln, 2019 – 54,3 mln).

W 2020 roku większość  tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje oświatowe. Na dokończenie rozbudowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie wydamy 6,8 mln (całość inwestycji  - 20,2 mln), największą, rekordową kwotę 31,2 mln, pochłonie dokończenie Zespołu Szkół Technicznych wraz z halą sportową i zapleczem (całość inwestycji  - 53,2 mln).

Na pozostałe inwestycje pozostaje trochę ponad 12 mln. Ta kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- drogi gminne i powiatowe 5,3 mln, z największą pozycją – ul Rolną i Zbożową w Tarnowie Podgórnym za 1,5 mln.

- 400 tys. monitoring, 

- 300 tys. na budowę/przebudowę kanalizacji  deszczowej,

- 200 tys. przebudowę stawu w Rumianku.

- w stosunku do wcześniejszych planów obniżono kwotę na wymianę pieców i fotowoltaiki z 500. na 300 tys. 

- duża pozycja w inwestycjach to remont pałacu w Sierosławiu, na który zaplanowano 2 mln.

 - 50 tys. przeznaczono na kładkę w parku w Jankowicach (połączy park z wyspą)

 - 150 tys. będzie nas kosztować projekt budynku Centrum Integracji Obywatelskiej wraz z przeniesieniem trafostacji w Przeźmierowie.

- ostatnia pozycja w wydatkach to 1 mln – wkład do spółki Tarnowskie Termy.

Szczegółową, pełną tabelę wydatków majątkowych znajdziecie tutaj >> http://api.esesja.pl/zalaczniki/44311/projekt-25-podjecie-uchwaly-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-na-rok-2020_634311.pdf

WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ważnym dokumentem w omawianiu finansów gminy jest WPF – czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa, która jest  uchwalana również podczas sesji budżetowej. WPF określa dochody, wydatki, deficyt, przychody i rozchody oraz inwestycje gminy w perspektywie co najmniej trzech lat budżetowych. Prognozę dotycząca długu gminy rozpisuje się na lata na jakie dług został zaciągnięty.

Analiza WPF jest bardzo ważna ponieważ w pełny sposób oddaje stan finansów gminy, pokazuje zmiany i decyzje władz gminy dotyczące inwestycji i ich rozłożenie w perspektywie kilkuletniej.

Wydatki majątkowe zawarte w WPF, określone w uchwale budżetowej na 2020 zostały uchwalone na sesji 22 października. Oznacza to, że podczas wspomnianej sesji radni głosowali, która inwestycja zostaje, która wypada, na którą zostaje zmniejszone, a na które zwiększone finasowanie. Porównując WPF z sesji 22 października i z września można stwierdzić, że z WPF wypadło kilka inwestycji drogowych; ulica Letniskowa i Za Miedzą w Baranowie oraz drogi osiedlowe w Swadzimiu, natomiast  w większości inwestycji drogowych pomniejszono kwoty. Zmniejszono również finasowanie na szkołę w Lusówku przy ulicy Zespołowej oraz na wymianę pieców. Zwiększono natomiast kwoty na takie inwestycje jak między innymi: Zespół Szkół Branżowych ( o 5 mln), SP w Przeźmierowie (o 861 tys.), Aleja park 700-lecia (o 50 tys.).

Budżet gminy to pieniądze wypracowane przez mieszkańców dlatego warto wiedzieć na co i jak są wydawane. W marcu powinna pojawić się nadwyżka budżetowa, która być może pozwoli na sfinansowanie inwestycji, które nie znalazły się w budżecie uchwalonym w grudniu.

Red.

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama