Dowody osobiste 2015 - ważne zmiany!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało, że od 1 stycznia 2015 roku w Polsce będą obowiązywać nowe wzory dowodów osobistych. Jak przebiegają przygotowania do zmian – zapytaliśmy Wiesławę Błaszyk kierowniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Nowy wzór dowodu osobistego został określony w projekcie rozporządzenia, który przechodzi uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne.

Wiadomo już, że nowy dokument tożsamości nie będzie już zawierać informacji o adresie zameldowania, ani o kolorze oczu i wzroście obywatela.

Nie będzie na nim również umieszczony zeskanowany podpis właściciela dowodu osobistego.

Format i wymiary dokumentu pozostaną takie same jak dotychczas. 

– Czy urzędnicy zostali już odpowiedni przeszkoleni do wydawania zmodyfikowanych dowodów?

– Nie ma takiej potrzeby. Osoby pracujące w Wydziale Spraw Obywatelskich mają duże doświadczenie. Nie spodziewamy się nowego programu komputerowego, do nowych dowodów. Prawdopodobnie aktualny program zostanie poszerzony o dodatkowe rubryki – informuje kierowniczka.

– Dotychczasowe dowody osobiste, po 1 stycznia 2015 zachowają swoją ważność. Nie ma obowiązku natychmiastowej ich wymiany. Wniosek o nowy dokument tożsamości, należy złożyć dopiero, gdy zbliży się koniec ważności posiadanego dokumentu. I tu warto podkreślić, że obecne dowody osobiste ważne są przez 10 lat. Rok, do którego ważny jest dany dokument tożsamości, wypisany jest na rewersie plakietki, pod numerem pesel. Obywatele w wieku powyżej 65 roku życia mogą sobie zażyczyć wydania dowodu bezterminowo – tłumaczy urzędnik WSO Cezary Spiż.

W jaki sposób od roku 2015 obywatele będą mogli brać kredyty w bankach lub para-bankach, gdzie jednym z warunków uzyskania pożyczki jest udokumentowanie zameldowania?

– Będą to regulowały odpowiednie przepisy bankowe. Obecnie, po wypisaniu odpowiedniego wniosku, można otrzymać w Wydziale Spraw Osobowych zaświadczenie o zameldowaniu. Jego koszt wynosi 17 zł i ważne jest przez 3 miesiące od daty wystawienia – objaśnia Wiesława Błaszyk.

Rezultatem przepisów tworzonych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w 2015 roku zostanie utworzony elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Drogą internetową dostęp do niego będą miały wszystkie urzędy gmin.

Spowoduje to również ułatwienia dla obywateli – dzięki rejestrowi dowodów osobistych wniosek o wydanie dokumentu tożsamości, będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ponadto nowy dokument tożsamości będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik obywatela.

– Czy w nowej filii Urzędu Gminy, która niebawem powstanie w Przeźmierowie, będzie można wymienić dowód?

– Na to pytanie nie potrafię jeszcze odpowiedzieć – twierdzi W. Błaszyk.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na urlopie, unieważni go natychmiast z chwilą zgłoszenia organ tej gminy, gdzie zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu.

Od nowego roku pojawi się także możliwość przesłania wniosku o wydanie dowodu via internet. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

(ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Wśród usług ePUAP jest m.in. Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na SAML mechanizmie pojedynczego logowania (single sign-on), który umożliwia stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców).

Do nowych dowodów osobistych trzeba będzie dołączać fotografie zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku – wymiary 35 x 45 mm. Do elektronicznego wniosku należy załączyć fotografię w pliku o wymiarach  co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Nowy dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania. Wyjątkiem będą dowody osobiste wydawane dzieciom poniżej 5. roku życia, których ważność wynosi lat 5.

Obecnie w gminnym Wydziale Spraw Obywatelskich nie ma zwiększonego ruchu, ani kolejek.

– Mieszkańców, którzy posiadają „kończące się wkrótce” dowody osobiste, zachęcamy do odwiedzenia urzędu w celu złożenia wniosku o nowy dowód, aby mogli go (dokument wg starego wzoru) odebrać jeszcze przed 2015 rokiem – dodaje Cezary Spiż.

JR

zdjęcie, źródło; portal.legnica.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama