Gminny pomiar jakości powietrza

W celu monitorowania jakości powietrza Gmina Tarnowo Podgórne zakupiła certyfikowane  urządzenie do pomiaru pyłu PM-10 i PM-2,5 o nazwie pyłomierz automatyczny APM-2 ( certyfikat dostępny na stronie  http://www.qal1.de/15267/0000040336_00_comde_derenda_APM2_en.pdf )

Dane urządzenia :
Monitoring pyłu PM2,5/ PM10 online
Urządzenie zgodne z
EN 12341: 2014 certyfikowany przez
TÜV Rheinland (Niemcy) 
Pomiar stężenia pyłu online
Mierzy naprzemiennie, stężenia cząstek PM10 i PM2.5
Transmisja danych poprzez modem GPRS (opcjonalnie)
Oznaczenie AMS:
Pyłomierz (APM -2) dla PM 10 i PM 2,5

Zastosowanie:
Do ciągłego monitorowania frakcji pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5
w powietrzu atmosferycznym ( praca w miejscu instalacji).
Zakresy pomiarowe podczas testu zgodności:
PM 10 z 0-1000μg / m³
PM 2,5 z 0-1000μg / m³

Pomiar wykonywany przez Urząd nie jest ujęty w krajowy  monitoringu jakości powietrza, stanowi on wyłącznie pomiar lokalny służący wyznaczeniu miejscowej  oceny stanu powietrza w zakresie pyłów PM-10 i PM-2,5.

Prowadzony pomiar wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi normami w naszym kraju.

 W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

·         poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)

·         poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)

·         poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

 Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny).

 Dotychczas zostały wykonane pomiary w dwóch lokalizacjach:  w Przeźmierowie oraz  w  Tarnowie Podgórnym.

 Pierwszy pomiar wykonany w dniach  10.07.2017 – 28.08.2017 na terenie Przeźmierowa – rejon ulic : Kościelna, Ogrodowa , Południowa i Kwiatowe nie wykazał przekroczeń dopuszczalnych norm :

1.    uśredniona wartość PM-10 wyniosła 13,71 µg /m3, nie stwierdzono przekroczeń dobowych stężenia ( dopuszczalny poziom to  50 µg/m3 )

2.       uśredniona wartość PM-2,5  wyniosła 7,7 µg /m3 ( wynik mierzony w takim okresie nie można odnieść do dopuszczanej normy, gdyż została określona wyłącznie wartość średnioroczna wynosząca 25 µg /m3) .

Drugi pomiar wykony w dniach 20.10.2017 – 20.11.2017 na terenie Tarnowa Podgórnego – rejon ulic: Okrężna, Cicha i 23 Października nie wykazał przekroczeń dopuszczalnych :

1.    uśredniona wartość PM-10 wyniosła 22,59 µg /m3, nie stwierdzono przekroczeń dobowych stężenia ,

2.       uśredniona wartość PM-2,5  wyniosła 18,19 µg /m3 ( wg. normy wartość średnioroczna wynosząca 25 µg /m3) .

 

Aktualnie pomiar ponownie wykonywany jest na terenie miejscowości Przeźmierowo.

 

Marek Ratajczak

Główny Specjalista ds .ochrony środowiska

Info:tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama