Linia 400 kV - można składać uwagi

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podał do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania i  przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska.

Od dzisiaj, 25 października do 23 listopada, włącznie każdy zainteresowany ma prawo złożyć uwagi i wnioski w tej sprawie.

Wnioski można składać:

- w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H.Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

-  ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów - piętro XI, pok. 1106

- mailem, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego na adres: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Uwagi złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Więcej informacji w obwieszczeniu, załącznik pod artykułem.

 

Red.

Zdjęcie: garnek.pl

Załączniki: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama