MIJA TERMIN SKŁADANIA ROSZCZEŃ - zebranie o godz. 18.00

31 stycznia, w piątek o godzinie 18.00 w starej kotłowni (budynku OSIR) w Przeźmierowie przy ulicy Kościelnej odbędzie się ostatnie zebranie zorganizowane przez stowarzyszenie w sprawie odszkodowań przed ostatecznym terminem składania roszczeń. Warto przyjść i dowiedzieć się co można jeszcze zrobić i w jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa. 

Na spotkaniu zostaną poruszone również ogólne zagadnienia dotyczące lotniska - sprawa strefy, wyrok NSA dlatego zapraszamy wszytskich mieszkańców również tych, którzy złożyli już pozew.

Poniżej list Stowarzyszenia. List powinnien trafić również do państwa skrzynek pocztowych.

 

LIST STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PRZEŹMIEROWA I BARANOWA

Drodzy mieszkańcy,

28 lutego 2014 roku mija termin złożenia roszczeń o odszkodowanie do Portu Lotniczego, a wynikający z uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ustalającej obszar ograniczonego użytkowania w związku z rozbudową lotniska Ławica.

Oznacza to, że po tym terminie, mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania, nie będą mieli już możliwości wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi do Portu Lotniczego pomimo, że wzrost uciążliwości lotniska może się z każdym rokiem poważnie nasilać.

Często zadają nam państwo pytanie: Co zrobić jeśli brak środków lub inne czynniki nie pozwalają aktualnie na rozpoczęcie kosztownej procedury sądowej, ale w przyszłości chcielibyśmy mieć taką możliwość?

Stowarzyszenie wspólnie z rekomendowanymi kancelariami prawnymi przygotowało ofertę również dla tych osób. W styczniu i lutym 2014r. Kancelarie prawne będą sporządzały bez jakichkolwiek opłat wstępne pisma procesowe, które umożliwią wszystkim zainteresowanym wejście w spór sądowy w późniejszym, dogodnym terminie nawet w ciągu 10 lat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców:

- na kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa

31 stycznia o godz. 18.00 w starej kotłowni w Przeźmierowie (ul. Kościelna 46/48)

Omówimy na nim powyższe kwestie. Będzie można również skorzystać z pomocy prawników w celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej, w tym także tej umożliwiającej przerwanie terminu przedawnienia i dającej szanse dochodzenia roszczeń w terminie późniejszym.

Dyżury Kancelarii Prawnych;

w dniach 24 do 27 luty 2014r. Godz. 18-20 w siedzibie Stowarzyszenia – Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie ul. Kościelna 46 pokój 116, w trakcie których można będzie bez kosztowo rozpocząć procedurę odszkodowawczą.

 

Stowarzyszenie chce przekonać wszystkich mieszkańców, objętych obszarem ograniczonego użytkowania do walki o odszkodowania.

Dlaczego tak nam na tym zależy?

Ponieważ głównym celem naszych działań jest zmuszenie władz do podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji lotniska lub ograniczeniu jego działalności oraz zaprzestaniu dalszego rozwoju.

Nie jest to cel nieosiągalny. Działalność Stowarzyszenia przyniosła wiele wymiernych efektów, w tym ostatni sukces - 20.12.2013r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok WSA w Poznaniu dotyczący uchwały Sejmiku ustalającej obszar ograniczonego użytkowania. NSA potwierdził zastrzeżenia Stowarzyszenia dotyczące tej zasadniczej uchwały.

Jesteśmy przekonani, że tylko zorganizowana presja społeczna pozwoli na zatrzymanie działań niekorzystnych dla nas oraz spowoduje, że władze w większym stopniu będą liczyć się z mieszkańcami Przeźmierowa i Baranowa.

Naszym zdaniem ważne jest aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z prawa wystąpienia o odszkodowania. Dlatego rekomendujemy kancelarie prawne, które mają największe doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i posiadają odpowiednią umowę ze Stowarzyszeniem, co nie oznacza, że dyskwalifikujemy inne sposoby dochodzenia roszczeń. Zwracamy się jednak do państwa, aby uważnie czytać umowy i analizować oferty, które trafiają do naszych domów . Z doświadczenia i analizy proponowanych, przez różne firmy, rozwiązań wynika, że oferowane warunki jak i spodziewane efekty mogą być rozczarowujące dla mieszkańców. Jednak nawet w tych przypadkach, uważamy złożenie roszczeń za przybliżające nas do zamierzonych celów.

Najgorsza jest bezczynność, bo tylko ona pozwoli władzom lotniska na nieskrępowany rozwój i znaczne pogorszenie warunków życia mieszkańców naszych miejscowości. Jeśli teraz w zbiorowym działaniu nie zahamujemy inicjatyw portu lotniczego, to za kilka lat okaże się, że nie tylko straciliśmy dorobek życia, ale mieszkamy w całkowicie zdegradowanym środowisku. Do tego dopuścić nam nie wolno.

zarząd Stowarzyszenia

 

Załączniki: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama