Nabór wniosków na wymianę zródeł ciepła - POWIAT

Oprócz gminnego programu wymiany piecy i rządowego programu Czyste Powietrze można skorzystać z dofinansowania na likwidację źródła niskiej emisji w programie Powiatu Poznańskiego.

Nabór wniosków odbędzie się od 3 do 24 lutego br.

Wysokość dotacji wynieść może 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Dofinansowanie można otrzymać na wmianę źródła niskiej emisji na proekologiczne systemy ogrzewania:

  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
  3. ogrzewanie elektryczne,
  4. pompa ciepła,
  5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym,
  6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele (także wspólnoty mieszkaniowe) lokali znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego - osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach. Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie Powiatu Poznańskiego link tutaj >>

Źródło: bip.powiat.poznan.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama