Nasza gmina z wysoką oceną ratingową!

W ostatnim czasie gmina Tarnowo Podgórne na zlecenie Urzędu Gminy  poddana została ocenie ratingowej. Dokonując analizy, agencja INC Rating wzięła pod lupę dane z ostatnich kilku lat, aby na ich podstawie ocenić wiarygodność kredytową gminy. Wyniki badań pokazały, że obecny stan finansów naszej gminy jest bardzo dobry.

Tarnowo Podgórne znajduje się w czołówce gmin w Polsce pod względem rozwoju gospodarczego. Ten fakt potwierdziło uzyskanie wysokiej oceny ratingowej na poziomie AA+. Jest to poziom drugi najlepszy, na dwudziestostopniowej skali. Perspektywa dla naszej gminy została określona przez agencję jako stabilna. Długoterminowy rating krajowy pokazuje wyniki operacyjne gminy, jej zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, sytuację płynnościową budżetu oraz poziom obsługi zadłużenia. Brany pod uwagę był również poziom zadłużenia spółek gminnych  (TP KOM, TP BUS, Tarnowskie Termy).

Rating to ocena, której poddają się firmy, instytucje finansowe, całe państwa, a ostatnio coraz częściej samorządy lokalne. Ocena ratingowa pełni wiele funkcji, a do najważniejszych z perspektywy gminy należy funkcja informacyjna, która dzięki wielu czynnikom, które w badaniu są wzięte pod uwagę służy zwiększeniu zaufania i uwiarygodnienia sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. To informacja zarówno dla instytucji finansowych, które na przykład w przyszłości będą udzielały naszej gminie kredytów, dla mieszkańców, którzy otrzymują dodatkową ocenę pracy samorządu, a także zachęta dla ewentualnych inwestorów. Badanie spełnia również funkcję porównawczą, która pozwala usytuować konkretny samorząd na tle innych jednostek. Minusem poddaniu się ocenie jest jej niemały koszt, a także fakt, że jest opinią, a nie gwarancją daną raz na zawsze. Agencja ocenia kondycje finansową gminy na podstawie danych ex post (czyli już historycznych)  powinna być stale monitorowana i może ulec zmianie.

Gmina Tarnowo Podgórne dysponuje już ponad 200-milionowym budżetem, wypracowanym przez mieszkańców i firmy znajdujące się na jej terenie, a zarządzanym przez władze i pracowników gminy dlatego posiadanie oceny ratingowej wydaje się być uzasadnione. Wysoki wynik bardzo cieszy i może być źródłem satysfakcji dla wszystkich, którzy na ten sukces zapracowali.

Dane z opracowania agencji ratingowej:

Dochody bieżące jednostki wzrastały ze 112,92 mln zł w 2012 roku do 191,62 mln zł w 2017 roku. Dochody podatkowe miasta stanowiły do 71,01% dochodów bieżących, z czego średnio 52,72% stanowiły podatki lokalne. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 36,68% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 24,62% wydatków ogółem.

Zadłużenie ogółem gminy w latach 2011 - 2016 spadało przeciętnie o 7,61% rocznie do poziomu 34,11 mln złotych. Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych obniżył się  do 23,35% w 2017 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku ukształtują się tym samym na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim. Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,12%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę- wynosi ponad 1,6 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 1 roku.

Tarnowo Podgórne jest drugą gminą wiejską w Polsce, która otrzymała ocenę wiarygodności kredytowej od agencji ratingowej zarejestrowanej w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

 

DB

Źródło: Materiały nadesłane

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama