Od jutra, 20 czerwca - nowe taryfy za wodę

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na podstawie ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków uprzejmie informuje Odbiorców usług o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

Taryfy wejdą w życie dn. 20.06.2018 r. i obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy.

Ceny są trochę wyższe, o 0,15 zł wzrosła cena za m3 wody i o 0,14 zł – za m3 ścieków. Wprowadzono też różne stawki abonamentowe.

Szczegółowa informacja na temat nowych stawek jest zamieszczona na stronie TP KOM tutaj>>

 

Info: TP KOM

 

Red.

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama