Podatki lokalne na rok 2015

Stawki podatków i opłat lokalnych w naszej gminie – nie zmieniły się. Zamieszczamy krótkie omówienie poszczególnych podatków.

Podatek od nieruchomości

Przykładowe stawki:

- od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

- od budynków zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

- od gruntów zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł o 1 m² powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,31 zł za 1 m² powierzchni.

Podatek rolny – obliczany na podst. uchwały Rady Gminy o obniżeniu do kwoty 48 zł ceny skupu za 1 dt żywca. Za 1 ha przeliczeniowy – 120 zł (zamiast 153,42 zł)

Formularze podatkowe znaleźć można na stronie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Termin składania deklaracji DN-1, dotyczący osób prawnych, mija 31 stycznia. Do tej daty można wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości.

Podatek od posiadania środków transportowych

Właściciele pojazdów powinni złożyć deklaracje DT-1 do 16 lutego br.

Stawki opłaty targowej

Osoby fizyczne i jednostek organizacyjnych nie posiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach – uiszczać będą opłatę targową, zgodną z uchwałą Rady Gminy Nr LXXIII/97402014.

J.R.

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama