Powietrze w naszej gminie - program ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Mierniki jakości powietrza znajdują się również w Gminie Tarnowo Podgórne.

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły - jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze - są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia.

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

W ramach projektu ESA w szkołach instalowane są mierniki jakości powietrza. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry:

stężenie pyłu PM2.5 wewnątrz szkoły
stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły
stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły
stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły
temperatura powietrza na zewnątrz szkoły
ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły
wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet. Serwer dokonuje walidacji i agregacji zebranych danych, obliczane są odpowiednie dane wynikowe i prezentowane na stronie www. Podstawową prezentowaną daną jest średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru zmieniająca się co 5 minut. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w wybranych szkołach. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne.
Dodatkowo na budynkach szkół instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły.

JAKOŚĆ POWIETRZA:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym - SPRAWDŹ TUTAJ >>

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym - SPRAWDŹ TUTAJ >>

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie - SPRAWDŹ TUTAJ >>

Szkoła Podstawowa w Lusowie - SPRAWDŹ TUTAJ >>

Szkoła Podstawowa w Lusówku - SPRAWDŹ TUTAJ >>

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym - SPRAWDŹ TUTAJ >>

Szkoła Podstawowa w Baranowie - SPRAWDŹ TUTAJ >

 

 

 

Źródło: tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama