Pozbądź się azbestu

W urzędach gmin w powiecie poznańskim, od 23 kwietnia, ruszyła akcja umożliwiająca pozbycie się zalegających na działkach wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać w urzędach gmin do 15 maja.

Podczas składania dokumentów, niezbędny będzie dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inne w oryginale lub poświadczoną przez Gminę kserokopię).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2583/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku.

Przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu, niezbędne będzie również złożenie zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów likwidacji tych wyrobów (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Przydatne linki:

Wniosek o udział w programie:

http://www.tarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/azbest/2014/wniosek_azbest_2014.pdf

Źródło; tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama