Program Pomocy Dzieciom

Do 28 marca można składać wnioski o stypendium na lata 2014/2015 w ramach Programu Pomocy Dzieciom.

Fundusz stypendialny Program Pomocy Dzieciom organizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Program skierowany jest do rodzin znajdujących w trudnej sytuacji finansowej, zajmujących się opieką nad dziećmi będącymi w stanie krytycznym, wskutek choroby lub wypadku. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu i innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie według potrzeb każdej ze zgłoszonych rodzin.

red.

 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama