Punkt potwierdzania profilu zaufanego został uruchomiony

15 września 2014 r. Urząd Gminy Tarnowo Podgórne dołączył do podmiotów uprawnionych do potwierdzania i zarządzania profilami zaufanymi.

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html lub wchodząc na platformę e-PUAP.

Punkt potwierdzania obsługiwany jest przez dwa stanowiska:

- stanowisko ds. administracyjnej obsługi przedsiębiorców w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 96 pok. 5

- stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 96 pok. 4,

W ramach dalszej realizacji projektu opracowane i udostępnione zostaną na platformie  ePUAP usługi, które będą mogły być świadczone drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.

Gmina Tarnowo Podgórne jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1./2013, tytuł projektu: Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji. Uczestniczy w nim w ramach partnerstwa 5 gmin wraz z Gminą Dopiewo, Gminą Komorniki, Gminą Mosina oraz Gminą Kaźmierz.

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama