Rekompensata dla wójta?

Na stronie samorządowego PAP pojawiła się sonda dotycząca problemu zabezpieczenia finansowego dla samorządowców. Zadano pytanie: Czy Państwa zdaniem wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który kończy drugą kadencję w samorządzie i nie kandyduje, bądź nie zostaje wybrany na kolejną, powinno przysługiwać zabezpieczenie socjalne? 

Wbrew pozorom takie pytanie nie jest bezzasadne ponieważ zgodnie z prawem, przedstawiciele władz wykonawczych mają ustawowy zakaz podejmowania pracy w przedsiębiorstwach, wobec których podejmowali decyzje w trakcie pełnienia swojej funkcji. Praktycznie oznacza to niemożność zatrudnienia w firmach działających na terenie gminy. 

Wydaje się, że w Polsce, w której brakuje pieniędzy na podstawowe obszary działania państwa takie jak szkoły, szpitale itd. taka dyskusja jest nie na miejscu. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której burmistrz miasta ułatwia konkretnej firmie rozwój działalności na swoim terenie, korzystając z przysługujących mu przywilejów i możliwości a po zakończeniu kadencji znajduje zatrudnienie w tej firmie. Przed takimi dwuznacznymi moralnie sytuacjami zabezpiecza wspomniana ustawa. 

Według Związku Miast Polskich problem ten jest rozwiązany w wielu demokratycznych krajach, więc należy rozważyć możliwość skorzystania z tych wzorów.
Zdaniem Olgierda Dziekońskiego, ministra w Kancelarii Prezydenta RP, kwestia zabezpieczenia socjalnego powinna być rozpatrywana „jako kwestia możliwości i gotowości do odejścia ze swojego stanowiska po wykonaniu pewnej pracy na rzecz lokalnej społeczności”.

Jak wyjaśnia, osobie, która deklaruje odejście ze stanowiska przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, można by zapewnić „jakąś formę rekompensaty, czy możliwości funkcjonowania, zanim znajdzie miejsce pracy”. 

Zdania Czytelników są podzielone – według niektórych, jeżeli były wójt praktycznie nie może pracować na terenie swojej gminy, potrzebna jest rekompensata. Inni są za tym, żeby nie dawać wójtom dodatkowych przywilejów.

A co wy o tym sądziecie?
Można głosować na stronie pap tutaj

DB, źródło strona samorządowa pap

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama