Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - zapoznaj się!

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne, jeden z najważniejszych dokumentów w gminie został wyłożony do publicznego wglądu w dniu 16 grudnia 2019 roku. Wyłożone Studium Zagospodarowania obejmuje całą gminę. To bardzo ważny dokument, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania  Na jego podstawie powstają plany przestrzenne.

Warto się zapoznać z tym dokumentem. Można to zrobić w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym do 21 stycznia 2020 r. przy, ul. Poznańskiej 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.

Projekt Studium Zagospodarowania dostępny tutaj >>

Dyskusja publiczna w poniedziałek, 13 stycznia, godz. 16.00 w Urzędzie Gminy.
Uwagi do Studium Uwarunkowań można składać do 19 lutego br.

 

 

Red.

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama