TP-KOM – więcej za wodę!

Od 1 lutego do 31.01.2016 obowiązują w naszej gminie nowe ceny zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Uchwałę zatwierdziła Rada Gminy. Podstawę podwyżki stanowi Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Rozliczając odbiorców TP-KOM. dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie tzw. średnio-dobowego zużycia.

Nabywca ma również możliwość podania rzeczywistego stanu wodomierza spisanego na dzień 31.01.2015 roku.

Informację tę można przekazać:

– osobiście w siedzibie TP KOM Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4 pok. nr 10,11

– internetem e-mail: biuro@tp-kom.pl,

– faxem nr: 61 8147-407,

– telefonicznie, pod nr 61 8146-430 wew. 426; 435

Nowe ceny Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej SPRAWADŹ TUTAJ>>

 

J.R.

Kategoria: 

Komentarze

Podwyzki za wodę...tylko za jaką wodę..! Np w Lusowie - woda brązowo-żelazista ...bez oczyszczalni w domu nie da rady ...skandal . w gminie 'poziom wyżej'. Ciekawe, jaka woda jest w Jankowicach-Edmundowie...?

Np w Tarnowie jest bardzo smaczna woda przeźroczysta. I z tego co się orientuję to woda w wièkszej części gminy jest z tego samego ujęcia. No chyba że masz wodę z własnej studni.

Jak masz wodę ze studni to obowiązkowo trzeba zainstalować filtr do wody. Jak macie wodę z wodociągów to wiadomo, że parametrów wody pilnują wodociągi miejskie.

Dodaj komentarz

Reklama