Uchwała antysmogowa - czy jest szansa na lepsze powietrze?!

Za oknem wiosna. Zdarzy się jeszcze czasem jakiś wytrwały „truciciel“, który dogrzewa dom w chłodne wieczory ale generalnie temat smogu znika wraz z rosnącą temperaturą. Naszym zdaniem jednak nie można o nim zapominać nawet w ciepłe miesiące. Już teraz powinniśmy myśleć co zrobić aby przyszły sezon grzewczy był mniej uciążliwy, tym badziej, że uchwała antysmogowa podjęta przez sejmik w grudniu 2017r. już od maja tego roku narzuca nowe regulacje.

Uchwała antysmogowa

W grudniu ubiegłego roku sejmik województwa wielkopolskiego podjął 3 uchwały antysmogowe, które dają samorządom narzędzia do bardziej efektywnej walki ze smogiem. Już od maja 2018 zacznie obowiązywać zakaz spalania w piecach opału najgorszej jakości np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego, muły i tzw. Flotokoncentratu. Węgiel kamienny również zostanie objety dodatkowymi parametrami. Mminimalna wartość opałowa węgla używanego do ogrzewania ma wynosić 23MJ/kg, zawartość popiołu nie będzie mogła przekraczać 10 proc., zaś wilgotność biomasy nie będzie mogła być większa niż 20 proc.

Wymiana pieca – nie może, ale musi!

Program wymiany piecy, który w naszej gminie funkcjonuje od ponad roku został wzmocniony wspomnianą uchwałą. Według jej zapisów do 1 stycznia 2024 roku będą musiały być wymienione wszystkie zamontowane przed wejściem w życie uchwał kotły bezklasowe, a do 1 stycznia 2028 - kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio.

Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026.

Już od początku maja wszystkie nowo montowane kotły i piece będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Docelowo w eksploatacji mają pozostać wyłącznie piece i kotły spełniające wymagania tzw. ekoprojektu, czyli odznaczające się niską emisją pyłów drobnych i wysoką efektywnością energetyczną.

Uchwała a gmina

Walka ze smogiem powinna odbywać się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to pomoc państwa i gminy przy finasowaniu termomodernizacji bydynków oraz wymiany nieekologicznych źródeł spalania osobom, których na to nie stać. Druga to działania zmierzające do wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących już norm, również tych wskazanych w jeszcze świeżej uchwale antysmogowej.

Podjęta przez sejmik uchwała jest bardzo pozytywnym działaniem w walce o świeże powietrze. Daje narzędzia formalne, które jedne samorządy zmuszą aby w większym stopniu zajęły się kwestią smogu, a innym pozwoli na bardziej skuteczne działania. W naszej gminie głównie od zeszłego roku zaczęło się w tej kwestii coś dziać. Oprócz programu wymiany piecy, zakupiono urządzenie do pomiaru powietrza oraz wyposażono Straż Gminną w urządzenia do badania składu popiołu w piecach. To wszystko kroki w dobrym kierunku, jednak mijający sezon grzewczy pokazał, że nie są one wystarczające. Śmierdzący i trujący! dym z piecy nadal bardzo dokucza mieszkańcom wielu miejscowości naszej gminy.

Co robi się w naszej gminie i co jeszcze można zrobić abyśmy nareszcie odętchneli pełną piersią. W jaki sposób zapisy nowej uchwały zostaną faktycznie wdrożone w życie opiszemy w kolejnym artykule.

 

Dorota Barełkowska

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama