Utrata ważności na wywóz nieczystości

Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r, utraciły ważność zezwolenia Wójta Gminy wydane podmiotom  na świadczenie usług polegających  na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane następującym firmom:
 
 
Transport Międzynarodowy i Krajowy, Wywóz Nieczystości Płynnych, Sebastian i Piotr Popko s.c Ul. Kościerzyńska 36, 60-446 Poznań
 
Transport Krajowy i Międzynarodowy Kulczyński Zenon  S.J. Ul. Krótka 2, 62-081 Przeźmierowo
 
AQUANET ul.Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
 
Wywóz nieczystości płynnych Adam Goraj , ul. Golęcińska 13, 62-090  Rokietnica
 
W/w Firmy do momentu uzyskania stosownej decyzji nie mogą świadczyć usług na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Nie spełnienie tego warunku jest rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów skutkującym odpowiedzialnością karną zarówno podmiotów jak i  osobom zlecającym wykonanie usługi ,  wynikającą z art. 10 ust.1 , ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391 j.t. )

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama