Wolne środki w budżecie gminy - na co zostaną przeznaczone?

W protokole z marcowego posiedzenia Rady Gminy, znalazła się informacja o wolnych środkach w gminie. Przy budżecie gminy wartości około 130 mln złotych, wolne środki, czyli nadwyżka budżetowa 4% z tej kwoty, wynoszą 5 283 682 zł (kwota po odliczeniu deficytu finansowego). Nadwyżka finansowa związana jest z różnicą spowodowaną trudnymi do zaplanowania kosztami podczas planowania projektu budżetu.

Zaoszczędzone pieniądze gmina planuje w znacznej części przeznaczyć na na inwestycje, które znalazły się w Planie Rozwoju Lokalnego, a nie zostały ujęte w budżecie gminy na ten rok:

 • budowę ul. Sosnowej w Swadzimiu i ul. Sasankowej w Tarnowie Podgórnym;
 • rozbudowę ul. Okrężnej w Sierosławiu;
 • budowę ścieżki rowerowej przy ul. Rynkowej w Przeźmierowie;
 • uruchomienie procedury inwestycyjnej na budowę chodnika przy ul. Skórzewskiej (realizacja projektu);
 • budowę i montaż wiat przystankowych na terenie gminy.

W ramach inwestycji kubaturowych, środki zostaną przeznaczone na następujące zadania:

 • Ceradz Kościelny: adaptacja pomieszczeń na potrzeby OSP – 17.100 zł.;
 • Sady: koncepcja przedszkola (w oparciu o koncepcję zostanie przeprowadzony przetarg w celu pozyskania inwestora prywatnego, który wybuduje i będzie prowadził przedszkole w formie przedszkola publicznego);
 • Tarnowo Podgórne: przebudowa wejść i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (pojawiała się szansa na dofinansowanie termomodernizacji); rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy(projekt) -kwota 150.000 zł; remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 125.000 zł.; budowa kotłowni i instalacji sieci grzewczej gazowej w bud. komunalnym przy ul. 25 Stycznia (zwiększenia środków wynikające z nieprzewidzianych sytuacji);
 • Lusowo: budowa placu zabaw – zwiększenie o kwotę 7.000 zł.; budowa remizy strażackiej z częścią biblioteczną (zwiększenia środków wynikające z nieprzewidzianych sytuacji); wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu muzeum – 30.000 zł;
 • Przeźmierowo: modernizacja boiska zewnętrznego – zwiększenie o kwotę 150.000 zł.; budowa Centrum Kultury (zwiększenia środków wynikające z nieprzewidzianych sytuacji)

Ponadto zostaną zwiększone środki przeznaczone na następujące zadania drogowe:

 • przebudowa pasa drogowego drogi Jankowice –Ceradz Kościelny – o kwotę 100.000 zł.,
 • budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – o kwotę 300.000 zł.;
 • Batorowo: budowa/ przebudowa ul. Batorowskiej – o kwotę 100.000 zł;
 • Chyby: budowa ul. Pagórkowej – o kwotę 300.000 zł.;
 • Lusowo: przebudowa ul. Drozda i Słowika – o kwotę 150.000zł.;
 • Swadzim: modernizacja dróg wewnętrznych – o kwotę 100.000 zł.;
 • Wysogotowo: przebudowa ul. Wierzbowej – o kwotę 250.000 zł.;

Proponuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł. na dotację celową na budowę ogrodzenia

cmentarza parafialnego w Przeźmierowie, gdzie nie ma ustalonego jeszcze zakresu przedsięwzięcia, a także na akcje takie jak:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 96.100 zł.;

zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie o brakujące kwoty, które zostały na poprzedniej sesji

przeznaczone na inne zadania);

zwiększenie środków na stypendia sportowe;

uzupełnienie rezerwy ogólnej i celowej.

 

Źródło: Protokół nr LXIII/2014 z dnia 25 marca 2014

MCz.

 

 

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama