Wybory samorządowe - zmiany w naszej gminie, nowe okręgi

Pod koniec października lub 4 listopada bieżącego roku odbędą się wybory samorządowe, oceniane przez Polaków jako te najważniejsze. To wybory najbliżej ludzi. Wybieramy wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz radnych gmin, miast i powiatów, których często znamy osobiście, którzy podejmują decyzje i mogą pomóc w sprawach, które dotyczą nas bezpośrednio; ulicy, zieleni, rzeczy, które dzieją się tuż za płotem.

Inaczej niż 4 lata temu

W związku ze zmianami w ordynacji wyborczej uchwalonymi przez sejm w grudniu 2017r. naszą gminę czekają zmiany. Przede wszystkim wracamy do systemu obowiązującego w naszej gminie w 2010 roku czyli ordynacji proporcjonalnej, którą ponownie zostały objęte gminy powyżej 20 tys. mieszkańców. Podział mandatów między poszczególne komitety i kandydatów to najważniejsza różnica w stosunku do wyborów z 2014 roku, kiedy naszą gminę objęły tzw. JOWy czyli Jednomandatowa Ordynacja Większościowa. Gmina została podzielona wówczas na 21 mniejszych okręgów (tyle ile jest miejsc w Radzie Gminy), a mandat radnego obejmował kandydat, który zdobył najwięcej głosów w swoim okręgu. W tegorocznych wyborach komitet musi przekroczyć 5% progu wyborczego, aby wziąć udział w podziale mandatów, a wyliczenie ilu kandydatów z konkretnego komitetu dostanie się do Rady odbędzie się proporcjonalnie, przy użyciu metody D’Hondta.

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia naszej gminy:

- Ordynacja proporcjonalna zamiast okręgów jednomandatowych.

- Kadencyjność wójtów. Od tego roku wójt będzie mógł obejmować to stanowisko tylko dwa razy. Do tej pory nie było ograniczeń.

- Przedłużenie kadencji wójta i radnych do 5 lat.. Do tej pory kadencja trwała 4 lata.

Nowe okręgi wyborcze

Propozycje podziału gminy na okręgi wyborcze przedstawia wójt gminy. Najpierw właściwemu komisarzowi wyborczemu, następnie Radzie Gminy, która zatwierdza je w drodze uchwały. Zaproponowane okręgi różnią się od tych z 2010 roku głównie z powodu zmian w liczbie mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Dodatkowo ustawodawca nakłada ograniczenia przy ustaleniu okręgów najważniejsze z nich to ilość mandatów w okręgu - od 5 do 8, a także fakt, że sołectwa w jednym okręgu muszą ze sobą sąsiadować. W każdym okręgu musi być zachowana tzw. jednolita norma przedstawicielska, która w naszej gminie wyniosła 1.215 mieszkańców na jeden mandat.

Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą podziału gminy na nowe okręgi:

Uchwała Rady Gminy z opisem ilości mieszkańców i wyliczeniem normy przedstawicielskiej TUTAJ >>

Podział gminy na okręgi wyborcze wraz z ilością mandatów w okręgu

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
         1 Okręg obejmuje sołectwo: Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne                    5
         2 Okręg obejmuje sołectwo: Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław                    5
         3 Okręg obejmuje sołectwo: Przeźmierowo, Wysogotowo                    6
         4 Okręg obejmuje sołectwo: Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim                   5
  Razem gmina:                  21

 

Naszą gminę dotykają zmiany zasadniczo w każdych wyborach samorządowych. W 2010 roku przekroczyliśmy liczbę 20 tysięcy mieszkańców dlatego zwiększyła się liczba radnych  z 15 na 21 wybieranych według ordynacji proporcjonalnej. Wtedy gmina została podzielona na 3 duże okręgi. W 2014 roku z kolei ustawodawca wprowadził w całej Polsce wybory jednomandatowe dla wszystkich gmin. Kampania wyborcza była bardziej bezpośrednia, kandydaci skupiali się na swoim małym okręgu, a mieszkańcy w większym stopniu głosowali na „swojego sąsiada”. Kandydat mógł wystartować sam, nie wiążąc się z żadnym komitetem. W tym roku walka wyborcza odbędzie się nie tylko pomiędzy poszczególnymi kandydatami ale przede wszystkim komitetami, które będą chciały uzyskać jak najlepszy wynik procentowy. Dodatkowo w danym okręgu trzeba zachować parytet płci czyli na listach komitetów w poszczególnych okręgach musi się znaleźć po co najmniej 35% kobiet i mężczyzn.

Ordynacja proporcjonalna preferuje większe komitety, zarówno polityczne jak i te założone przez wyborców. Trudno byłoby jednoosobowemu komitetowi (a takich było sporo 4 lata temu) przekroczyć wymagany próg wyborczy, choć nie jest to niemożliwe.

Czy zmieni się sposób głosowania, jak będą wyglądały tzw. książeczki do głosowania, jakie są kompetencje radnych i wójta? Do tych i innych kwestii związanych z wyborami będziemy jeszcze wracać.

 

 

Red.

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama