Zagłosuj na projekt BIS!

Trwa głosowanie w I edycji 2019 r. Budżetu Inicjatyw Społecznych. Każdy mieszkaniec Gminy uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt, wypełniając tylko jedną kartę do głosowania (papierową lub on-line). Lista projektów i więcej informacji dostępna na stronie gminy tutaj>>

Z głosowania drogą elektroniczną skorzystać mogą wyłącznie posiadacze Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. Głosować można tutaj >>

Głosowanie odbywa się w terminie 12 - 25 listopada

W związku z tym, że 25 listopada przypada na niedzielę, głosy można oddawać do poniedziałku 26.11.18r.

Uwaga - głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- mieszkaniec oddał więcej niż jeden głos, wówczas wszystkie głosy oddane przez tego mieszkańca są nieważne;

- wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr karty mieszkańca są nieczytelne;

- dwa lub więcej złożonych formularzy zostało opatrzonych tym samym numerem karty mieszkańca- wówczas wszystkie głosy zawierające ten sam numer karty mieszkańca są nieważne;

- jeżeli karta do głosowania wraz z oświadczeniem i zgodą nie została podpisana;

-  znak X postawiono przy więcej niż jednym projekcie;

- głos został oddany w formie i z użyciem innego formularza papierowego/elektronicznego niż udostępnione w miejscach wskazanych  w zarządzeniu Wójta;

- głos został oddany po terminie głosowania.

 

Onfo: tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama