Zajęcia terapeutyczne dla dzieci

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON zaprasza na zajęcia warsztatowe, które prowadzi. Warsztaty z rozwoju osobistego dzieci niepełnosprawnych  ze wskazówkami dla ich rodziców/opiekunów.

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w dwóch grupach wiekowych.

Pierwsza grupa to dzieci do lat czterech a druga grupa to dzieci w wieku szkolnym.

Celem zajęć jest: integrowanie i budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, usprawnianie procesów poznawczych, rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej, kształtowanie zdolności psychomotorycznych, sprawności manualnej, rozluźnienie napięcia mięśniowego, stymulacja słuchowa.

Grupowa forma zajęć wspiera i stymuluje rozwój dziecka oraz je aktywizuje i koryguje. Zajęcia mają postać zabaw terapeutycznych (rozwijają umiejętności społeczne), prac plastycznych (stymulują zmysły i rozwijają spostrzeganie), ćwiczeń ruchowych (rozwijają motorykę małą i dużą).

Zajęcia prowadzi pani Elżbieta Szturmowska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Miejscem zajęć jest Sala Korekcyjna w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5. Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 17.00 – 18.45. (z przerwą w wakacje szkolne).

Zapraszamy do udziału w zajęciach rodziców z dziećmi. Wcześniej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Z ramienia Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON koordynatorem projektu jest Lidia Szała (tel. 608538537, adres mail: lidia.szala@poczta.fm)

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne. Projekt jest finansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy do Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON (www.tarson.pl)
Kazimierz Szulc

 

Materiał nadesłany

Załączniki: 
Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama