Zmiany na lepsze, czyli dlaczego wychodzimy z „Selektu”?

„Śmieciową rewolucją”, znaną również pod nazwą „ustawy śmieciowej” zwykło się określać  przepisy, wprowadzone przez rząd Platformy Obywatelskiej, a dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach. Budzący wiele kontrowersji projekt wszedł w życie w lipcu 2013 roku. Wiele osób z ulgą przyjęło wiadomość o jego zmianie. Nowa ustawa obowiązuje od września. Rada Gminy przyjęła już uchwały pozwalające na wyjście z Międzygminnego Związku Selekt . Niedługo będziemy podpisywać nowe deklaracje, a nowy system ruszy 1 stycznia 2017r.

Wątpliwa „śmieciówka”

Pomysł był prosty, ale, jak to bywa w przypadku ujednolicania przepisów, dał się we znaki samorządowcom, przedsiębiorcom, oraz – przede wszystkim – zwykłym mieszkańcom. Jak wiemy, wcześniej o odbiorze decydował każdy z osobna, jednak po wprowadzeniu ustawy to samorządy musiały organizować przetarg na odbiór śmieci, a następnie kontrolować wybrane przedsiębiorstwa i w razie nieprawidłowości nakładać na nie kary.

Okazało się jednak, że „ustawa śmieciowa” jest wadliwa i godzi w interesy obywateli. Dlaczego? Otóż, krytyce poddawano system naliczania opłat dla mieszkańców oraz pierwotną konieczność stawiania przez samorządy pojemników na śmieci. W nowelizacji ustawy, nad którą pracowano tuż po jej ogłoszeniu (!) zniesiono ten obowiązek, nakładając go na firmy, zajmujące się wywozem odpadów.

Wątpliwości rosły jednak w miarę obowiązywania przepisów. Okazywało się, że gminy nie mają środków, aby kontrolować przedsiębiorstwa utylizujące odpady, ponadto ustawa nie przyczyniła się w żadnym stopniu do tworzenia nowoczesnych sortowni i zakładów przetwórczych. Słowem – szara strefa rosła, projekt nie spełniał swoich założeń, mieszkańcy byli niezadowoleni z konieczności składania nowych „śmieciowych” deklaracji.

Nowe, czyli lepsze i bardziej przyjazne mieszkańcom

Dlatego też wiele podmiotów – w tym przedstawiciele gminy Tarnowo Podgórne – chcą skrzystać z aktualizacji „śmieciowych” przepisów. 13 września pojawiła się nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co się zmienia?

Przede wszystkim, ustawa umożliwia zlecenie odbioru śmieci własnej gminnej spółce bez przetargu. Oznacza to zerwanie z monopolem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”. Brak instancji nadrzędnej daje nowe perspektywy działania, a także ułatwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

– W naszej gminie dążymy przede wszystkim do podnoszenia standardów. Ponieważ doszło do zmian w przepisach, na mocy których możemy zlecić wywóz śmieci własnej spółce, nie widzieliśmy potrzeby dalszej współpracy z „Selektem”. – tłumaczy w rozmowie z nami Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne – Nowa ustawa daje nam swobodę i niezależność. I chociaż „Selekt” dbał o to, by nie podnosić kosztów, to wiązało się to z tym, że nie można było zmienić usług, które czuliśmy, że należałoby zmienić. Umowa z TP-KOM zapewni standard, o który Tarnowo tak dba.

Co się zmieni?

Dodajmy, że zmiany odbędą się bez zwiększania kosztów, gdyż częstotliwość odbioru i stawki opłat pozostają nienaruszone. Jedyne, co my – mieszkańcy – musimy zrobić, to złożyć nowe deklaracje, by to nasza własna spółka odbierała odpady. Każdy kto złoży deklarację otrzyma nowy numer konta.

Do końca października deklaracje zostaną dostarczone przez Pocztę Polską do właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Będzie ona również dostępna w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, w Filii Urzędu w Przeźmierowie oraz u sołtysów, a także – w wersji elektronicznej TUTAJ>> i na stronie gminy tarnowo-podgorne.pl.

Wypełnione deklaracje należy do 10 listopada 2016 r. dostarczyć (osobiście lub listownie) do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne), do Filii Urzędu w Przeźmierowie lub przekazać sołtysom.

Uwaga: Systemem objęte będą tylko nieruchomości zamieszkałe. Firmy oraz właściciele nieruchomości tzw. niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia odrębnej umowy z firmą, posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij tutaj.

Joanna Sikorska

 

 

Info: tarnowo-podgorne.pl

 

 

Kategoria: 

Komentarze

No własnie co się zmieni? Autor artykułu stawia takie pytanie nie dając jednak na nie żadnej odpowiedzi. A skoro dla nas, szarych zjadaczy chleba nic się jednak nie zmieni to po co zaprzątać sobie głowę składaniem nowej deklaracji czy zmianą numeru konta w bankowych zleceniach płatności?

Dodaj komentarz

Reklama