Będziemy walczyć o godne odszkodowania!

17 marca o godzinie 15.30 na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” odpowiedziało ponad 400 mieszkańców zainteresowanych aktualną sytuacją w kwestii odszkodowań od Portu Lotniczego, stanowiskiem Stowarzyszenia w tej sprawie a także chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia. Dla osób, które nie mogły dostać się do środka Domu Kultury powtórzono zebranie o godz. 17.00. Obecni na drugim spotkaniu nie mieli niestety okazji wysłuchać opinii wójta, która wywołała oburzenie mieszkańców podczas pierwszego spotkania. Jaki był przebieg spotkania i co tak oburzyło mieszkańców?

 

 

 
O co ta walka?
 
Mimo, że dopiero na spotkaniu z zarządem lotniska 22 marca dowiemy się, co Port Lotniczy chce zaproponować mieszkańcom już teraz z artykułów pojawiających się w prasie i z ostatniej wypowiedzi Tomasza Grochala z działu realizacji i inwestycji Lotniska w Głosie Wielkopolskim dowiadujemy się, że lotnisko zamierza płacić tylko za podwyższenie komfortu akustycznego czyli wymianę okien, założenie przegród (?!) chroniących przed hałasem a nie bierze pod uwagę wypłaty odszkodowań za utratę wartości nieruchomości. I to jest kwestia kluczowa. Stowarzyszenie a także większość mieszkańców z którymi rozmawialiśmy przed i po spotkaniu nie zgadza się na otrzymanie rekompensat, które pokryją tylko koszty ewentualnego remontu, chcą walczyć o godne odszkodowania które np. pozwolą na wyprowadzkę z Przeźmierowa.
 
Co zrobiono?
 
W pierwszej części zebrania wybrano i przegłosowano zarząd Stowarzyszenia w osobach: Przewodniczący: Leszek Wardeński, sekretarz: Mieczysław Zwoliński, skarbnik: Maria Wiza.
 
Mieczysław Zwoliński przedstawił dotychczasową działalność Stowarzyszenia. Mogliśmy dowiedzieć się pokrótce, jakie pisma i odwołania w sprawie rozbudowy lotniska zostały skierowane do ośrodków decyzyjnych takich jak; Marszałek, Wojewoda Wielkopolski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy Prezydenta Poznania. Z wielu pism warto wymienić: odwołanie od wydanej decyzji środowiskowej RDOŚ w Poznaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, odwołanie do Ministra Infrastruktury od decyzji pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zagrożeń zdrowia dzieci przez oddziaływanie lotniska na nich w nowo budowanym przedszkolu. Dokładny spis działań Stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.przezmierowo.org
 
Do czego dążymy?
 
Cele Stowarzyszenia przedstawił Przewodniczący Leszek Wardeński, należą do nich:
  • zakończenie postępowań odwoławczych. Większość decyzji i uchwał dotycząca ustalenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) nie jest prawomocna dlatego ważne jest aby takie odwołania złożyć w określonym ustawowo terminie, tym bardziej, że są one wymagane przy ewentualnym oddaniu sprawy do Trybunału w Strasburgu
  • weryfikacja OOU, jej zasięg zatwierdzony przez Sejmik Wielkopolski budzi wiele wątpliwości, dlatego stowarzyszenie będzie dążyć do jego poszerzenia
  • uzyskanie maksymalnych kwot odszkodowańna drodze polubownej lub sądowej
  • ograniczenie uciążliwości Toru Poznań
  • poprawa sprawności organizacyjnej Stowarzyszenia i pozyskanie nowych członków
 
Do najbliższych i najważniejszych zadań Stowarzyszenia należą:
  • informowanie członków o podejmowanych działaniach
  • wybór kancelarii prawnej i rzeczoznawców majątkowych
  • udział jako strona we wszystkich postępowaniach administracyjno - sądowych członków Stowarzyszenia
  • analiza i ocena zgodności z prawem orzeczeń otrzymanych przez członków
  • monitorowanie poziomu hałasu, ingerencja w lokalizację urządzeń pomiarowych
 
Po czyjej stronie stoi wójt?
 
Najwięcej emocji wzbudziła wypowiedź wójta Tadeusza Czajki, który stwierdził, że wobec trudności, długiego oczekiwania na wyrok i negatywnych przykładów traktowania roszczeń przez sądy np. w Krzesinach, władze gminy skupią się na udzieleniu pomocy osobom, które zgodzą się na polubowne załatwienie kwestii odszkodowania, zaproponowane przez zarząd lotniska. Ta wypowiedź bardzo nie spodobała się mieszkańcom, którzy głośno dali temu wyraz, jednocześnie pytając po czyjej stronie stoi wójt; mieszkańców czy lotniska? W dalszej części swojej wypowiedzi Tadeusz Czajka zmienił ton i zadeklarował, że każdy zrobi jak uważa a On przede wszystkim będzie pomagał osobom, które pozostawione same sobie mają kłopoty w relacjach z zarządem lotniskiem.Opisaną sytuację znamy z relacji przewodniczącego Stowarzyszenia, który włączył ją jako punkt zebrania o godzinie 17.00. Pan Wardeński podkreślił, że nie ma konfliktu między Stowarzyszeniem a zarządem gminy tym bardziej, że wójt zadeklarował swoją pomoc.
 
Około 200 osób, na zebraniu podpisało deklarację członkowską a to jak mówi Pan Zwoliński nie koniec, ponieważ deklaracje cały czas spływają drogą mailową. Należy się spodziewać, że lotnisko będzie miało trudny orzech do zgryzienia.
 
DB
 
 
 
 
 

 

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama