Decydujmy Razem - zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami w celu konsultacji dokumentu opracowanego w ramach projektu „Decydujmy razem” Spotkanie odbędzie się 23 listopada (środa) o godzinie 18.00 w budynku OSiR przy ulicy 23 października 34 w Tarnowie Podgórnym.
 
Program spotkania:
 

 

 

  • Informacja dotycząca projektu „Decydujmy Razem”
  • Prezentacja projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Uwagi uczestników spotkania – dyskusja
 
Decydujmy Razem” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a jego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Założeniem projektu jest „wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Oznacza to zachęcanie i wdrażanie takich rozwiązań, które ułatwią większą współpracę między społecznościami lokalnymi i organizacjami a jednostkami samorządowymi. Głównie chodzi o to aby mieszkańcy mieli większy wpływ na decyzje podejmowane przez władze lokalne.
 
W naszej gminie powołano zespół, który zajmuje się w ramach projektu „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych”. Odbyło się już 5 spotkań zespołu. Spotkanie listopadowe ma na celu zapoznanie mieszkańców z projektem i wysłuchanie ich opinii.
 
Więcej na stronie
www.decydujmyrazem.pl/
 
DB

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama