eAkademia Przyszłości w baranowskim Gimnazjum

Miło nam poinformować Państwa, że Gimnazjum w Baranowie wygrało rywalizację i jako jedna z 200 szkół w kraju (18 w Wielkopolsce) uzyskało prawo do udziału w projekcie edukacyjnym pod nazwąe- AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Projekt polega na poszerzaniu wiedzy uczniów dzięki udostępnieniu przez platformę internetową dodatkowych, specjalnie przygotowanych lekcji z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.


 
E- Akademia współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013, Poddziałanie 3.3.4, jest realizowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Projekt powstał z myślą o uczniach i nauczycielach szkół gimnazjalnych.

 
Lekcje w bardzo atrakcyjnej formie będą zawierały porcję wiedzy, ćwiczenia i testy do samodzielnego wykonania przez uczniów podczas specjalnych lekcji na swoim przedmiocie, po lekcji w szkolnej pracowni komputerowej lub w domu. Warto dodać, że uczeń sam dopiera sobie tempo pracy i dostosowuje je do swoich możliwości.

 
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Gimnazjum w Baranowie, pana Piotra Burdajewicza, udział w projekcie zadeklarowali już rodzice 50 uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w baranowskim gimnazjum. Każdy z nich będzie miał swoje hasło i login, a także nauczyciela – opiekuna (w projekcie bierze udział 7 nauczycieli i 1 pedagog).

 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a żeby uczeń mógł brać w nim udział niezbędne jest:

 
  • zapisanie dziecka do tutejszego Gimnazjum i rozpoczęcie nauki we wrześniu
  • wypełnienie deklaracji zgody rodzica (opiekuna) na uczestniczenie dziecka w projekcie

 
Celem projektu jest kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, a także inicjatywność i przedsiębiorczość.

 
W ramach projektu 15 najzdolniejszych uczniów będzie mogło wziąć udział w specjalnych zajęciach – tzw. Lokalnych Grupach Projektowych, polegających na 4 bardzo atrakcyjnych projektów o charakterze edukacyjno – badawczym. Ponadto, uczniom zaproponowane zostaną tzw. Szkolne Grupy Wyrównawcze (dla uczniów, którzy uzyskali niski wynik ze sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy; grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi) oraz Wirtualne Koła Naukowe (dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki podczas pracy z jednostkami e -learningowymi; uczniowie ci stworzą Wirtualną Szkołę).

 

 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama