Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie

Z przyjemnością informujemy , że 21 maja br. odbyła się uroczystość nadania baranowskiemu gimnazjum imienia Polskich Noblistów połączona z przekazaniem sztandaru. Skąd pomysł na takiego właśnie patrona placówki i w jaki sposób będzie on „wykorzystywany” w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej szkoły?


 
 
Patrona szkoły wybrano jeszcze w 2006 roku po rocznej akcji wyborczej prowadzonej przez uczniów” - mówi dyrektor gimnazjum, pan Piotr Burdajewicz. W pierwszym etapie wyborów został ogłoszony konkurs dla klas „Pomysł na Patrona”. Każda z klas miała za zadanie przygotować album na temat wybranej przez siebie postaci. Pomysłów było kilkanaście. Mieszana komisja złożona z przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców wybrała do drugiej tury wyborów dwa projekty: „polskich Noblistów” i „ojca Mariana Żelazko”. W drugiej turze, mającej formę referendum, społeczność szkolna (czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice) wybrała imię „Polskich Noblistów”.

 
Baranowskie gimnazjum ma już 10 lat, a o jego prestiżu świadczą choćby wyniki egzaminów (patrz artykuł
http://tarnowo24.pl/content/sprawd%C5%BA-swoje-gminazjum), laureaci konkursów, czy długa lista uczniów spoza rejonu, chcących zapisać się do tejże placówki. Według pana Burdajewicza, przyjęcie patrona ma wzmocnić tożsamość szkoły, przyczynić się do jej rozpoznawalności, ale przede wszystkim ma stać się filarem pracy wychowawczej i dydaktycznej.

 
Wierzymy, że dzięki posiadaniu patrona uda nam się lepiej kształtować w uczniach ważne wartości reprezentowane przez Noblistów. Takie cechy, jak: pomnażanie talentu, pasja, ciekawość i otwartość na świat, pracowitość, cierpliwość, wytrwałość i odwaga w głoszeniu myśli, to atrybuty Polskich Noblistów, które powinny stać się wzorcem dla naszej młodzieży. Bo dobrych wzorców młodzież potrzebuje dzisiaj jak powietrza” - dodaje dyrektor.

 
Władze szkoły zamierzają w praktyczny sposób wykorzystać imię patrona. Już teraz planowane są „Dni Noblistów” w pierwszej dekadzie grudnia, kiedy przyznawane są Nagrody Nobla. Być może powtórzony zostanie również cykl imprez Noblistów Jarmark Cudów, jednak szczegółowe plany i pomysły dotyczące tego wydarzenia będą tworzone latem i we wrześniu.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama