Info Gmina

 

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
 
BOK telefony:
centrala 61 8959200, 
61 8146 221
 
czynny: poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek- czwartek 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00
Wójt Gminy
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

 
Wójt Gminy
Tadeusz Czajka
Przyjmuje interesantów w dniach:
Poniedziałek 15:00-17:30
Czwartek 14:00 - 15:15
 
I Zastępca Wójta Gminy
Ewa Noszczyńska – Szkurat
 
II Zastępca Wójta Gminy
Piotr Kaczmarek
 
Sekretarz Gminy
Oskar Cierpiszewski
e-mail:  sekretarz@tarnowo-podgorne.pl

Skarbnik Gminy
mgr Justyna Witkowiak
 

Filia Urzędu w Przeźmierowie
Pasaż ul. Rynkowa 75 C
fp@tarnowo-podgorne.pl

Koordynator - Elżbieta Neumann, tel. 61 22 758 72

Dowody osobiste - Cezary Spiż, tel. 61 22 758 73

PEŁEN WYKAZ GODZIN PRACY URZĘDNIKÓW I NUMERY TELEFONÓW DOSTĘPNY TUTAJ>>

 
Telefony alarmowe
Numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998

 
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 61- 8146-997
Posterunek Policji w Branowie 61-8412-631
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61- 8415-611
 
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 
ul. Słoneczna 4
62-080 Tarnowo Podgórne 

Telefon zgłoszeniowy:
61 8147-986

Komendant: 
001 - Artur Szeląg tel. kom. 602 255 462

Funkcjonariusze:
002 - Magdalena Kula tel. kom. 509 237 824
003 - Przemysław Janikowski tel. kom. 602 340 757
004 - Sylwester Gąsior tel. kom. 696 062 679
005 - Anna Weber-Przybył tel. kom. 696 062 691
007 - Krzysztof Małecki tel. kom. 692 491 437
006 - Rafał Talarczyk tel. kom. 608 348 322
008 - Artur Błażejczyk tel. kom.  512 376 693

Komenda Miejska Straży 61- 8215-300
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61- 8146-998 
Tel./fax 61 8147-298 lub 0502 345 080

 
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie weterynaryjne 983
INNE:
Biuro napraw telefonów 914
Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61- 8146-262
Spółka Lekarska Przeźmierowo 61- 8142-041
Przychodnia Lekarska MED-LUX Przeźmierowo 61- 8163-900, 061- 8163-910
Spółka Pielęgniarską Przeźmierowo 61- 652-41-17
Medyczna Pomoc Doraźna 9675 ( codziennie 20:00 – 8:00, sob. niedz. 24 godziny)
Posterunek energetyczny Kiekrz 61- 8482-862
Posterunek energetyczny Tarnowo Podgórne 61- 8146-380
Komunikacja TP BUS Tarnowo Podgórne 61- 8146-793
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP KOM 61- 8146-430
Pogotowie gazowe G.EN GAZ Energia (numer całodobowy) 94 83
Urząd Pocztowy Tarnowo Podgórne 61- 8966-392/4
Urząd Pocztowy nr 3 Tarnowo Podgórne 061- 8168-590/91
Urząd Pocztowy Przeźmierowo 61- 6524-192

 
Organy i instytucje państwowe
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl
Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki http://web.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury http://www.mk.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl
Agencja Bezpieczeństwa Publicznego http://www.abw.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa http://www.awrsp.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddp.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
Generalny Inspektorat Kolejnictwa http://www.gik.gov.pl
Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego http://www.gilc.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://www.pior.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.mz.gov.pl
Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych http://www.gisipar.gov.pl/
Główny Inspektorat Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl
Główny Urząd Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego http://www.gunb.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl
Główny Urząd Miar http://www.gum.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
Instytut Energii Atomowej http://www.iea.cyf.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.gov.pl
Komitet Badań Naukowych http://www.kbn.gov.pl
Komenda Główna Policji http://www.kgp.gov.pl
Komenda Główna Straży Granicznej http://www.sg.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej http://www.kgpsp.gov.pl
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych http://www.knuife.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd http://www.kpwig.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji http://www.krrit.gov.pl/
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych http://www.archiwa.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska http://www.nil.org.pl
Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl
Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl
Państwowa Agencja Atomistyki http://www.paa.gov.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl
Polska Agencja Prasowa http://www.pap.com.pl
Polska Akademia Nauk http://www.pan.pl
Polski Komitet Normalizacyjny http://www.pkn.pl/
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji http://www.pcbc.gov.pl
Polska Organizacja Turystyczna http://www.pot.gov.pl
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych http://www.rcss.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy http://www.sn.pl
Telewizja Polska SA http://www.tvp.pl
Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www2.ukie.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego http://www.udt.gov.pl
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych http://udskior.kprm.gov.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu http://www.ukfis.pl
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast http://www.umirm.gov.pl
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych http://www.unuz.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl
Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty http://www.urt.gov.pl
Urząd Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy http://www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl
Organy i instytucje państwowe w powiecie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul.Jackowskiego18, 60-509 Poznań
tel. 841-05-00, fax. 848-05-56
 
 
 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań
tel. 841-56-00, fax. 843-13-28

 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, 60-967 Poznań
tel. 821-53-00, fax. 821-54-02
 
e-mail:

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel. 868-97-19. Fax. 868-01-99

 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
tel./fax. 812-70-90
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. 841-05-95, 847-04-45, fax. 848-05-56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul .Słowackiego 8/10, 60-823 Poznań
tel./fax.848-42-18

 
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Chełmońskiego 20, 60-756 Poznań
tel. 866-00-66
 e-mail:

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań
tel. 61 820-23-37, fax. 61 820-20-81

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
tel. 61 823-10-81

 
Straż Rybacka
Wojewódzka Państwowa Straż Rybacka
Al. Niepodległośći 16/18, 61-713 Poznań
Tel. 61 853-18-71, fax. 61 854-12-55
 
e-mail:
 
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka
Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Tel. 61 841-05-79, fax. 61 841-06-91

 
Straż Łowiecka
Państwowa Straż Łowiecka
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Tel. 61 854-17-57

 
Żandarmeria Wojskowa
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
tel 61 841-32-74, 61 857-43-91
Link do BIP
 
Wykaz Sołtysów gminy Tarnowo Podgórne
 
Baranowo
Mieczysław Paczkowski
061 8141-380
Batorowo
Mieczysław Szafrański
061 8141-209
Ceradz Kość.
Aurelia Skrobała
514 519 924
Chyby
Ewa Jurasz
061 8160-610
061 8161-016
Góra
Tomasz Jezierny
661 858 380
Jankowice
Jan Nowak
061 8147-897
Kokoszczyn
Mieczysław Kłos
061 8146-051
Lusowo
Marian Walczak
061 8146-127
Lusówko
Zdzisława Piszczyńska
061 8147-751
Przeźmierowo
Katarzyna Preyer
08 355 505
Rumianek
Jerzy Papych
061 8146-296
Sady
Elżbieta Nowaczyk
061 8146-045
Sierosław
Zygmunt Gałka
061 8147-815
Swadzim
Rafał Jabłoński
888 033 933
Wysogotowo
Elżbieta Szymkowiak
061 8162-062
Tarnowo Podgórne
Piotr Owczarz
061 8147 168
603 601 933
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Kultury w Przeźmierowie
Ogrodowa 13
Przeźmierowo
(061)8-142-051
(061)-8-142-051
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Poznańska 115
Tarnowo Podgórne
 
61 8 959 228
61 8 146 119

 
Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne
TARNOWO PODGÓRNE
ul. Ogrodowa 2a
62-080 Tarnowo Podgórne 
ul. Ogrodowa 2A
tel.: 61 814 74 11

GODZINY UDOSTĘPNIANIA:
Poniedziałek
11.00 - 18.00
Wtorek
9.00 -14.00
Środa
11.00-18.00
Czwartek
11.00-18.30
Piąte
9.00- 14.00
FILIE BIBLIOTEKI :
FILIA w Przeźmierowie ul. Ogrodowa 13 tel. 61 652 -41-50
FILIA w Baranowie ul. Wypoczynkowa 93 tel. 0508-126-876
FILIA w Lusowie ul. Ogrodowa 5 tel. 0 508 -127-549

 
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Sportowa 1 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. 8164-418
Fax. 8164417

Godziny Pracy :

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Kierownik: Dariusz Nowakowski

 
Starszy pracownik socjalny: ALINA STEMPLEWSKA

Rejon: Tarnowo Podgórne, Swadzim, Sady, Rumianek

Godziny przyjęć w Ośrodku :
Poniedziałek 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00 Wtorek 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30 Środa 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30 Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 11:00, 14:00 - 15:30
Godziny pracy w terenie:

Poniedziałek 11:00 - 14:00 Wtorek 10:00 - 14:00 Środa 10:00 - 14:00 Czwartek -------------------- Piątek 11:00 - 14:00

Starszy pracownik socjalny: KATARZYNA KRUPKA

Rejon: Ceradz Kościelny, Góra, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Jankowice, Sierosław

Godziny przyjęć w Ośrodku :
Poniedziałek 9:00 - 11:00, 14.00 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30
Czwartek 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30
Piątek 7:30 - 11:00, 14:00 - 15:30
Godziny pracy w terenie:

Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek --------------------
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00


Starszy pracownik socjalny: KARINA GRZEŚKOWIAK

Rejon: Baranowo, Batorowo, Chyby, Prześmierowo, Wysogotowo

Godziny przyjęć w Ośrodku :
Poniedziałek 9:00 - 11:00, 14.00 - 17:00
Wtorek 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 10:00, 14:00 – 15:30
Piątek 7:30 - 11:00, 14:00 - 15:30


Godziny pracy w terenie:
Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa --------------------
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowa 15 
62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 8166 086
fax. 61 8166 086
 
Przedszkola
 
Przedszkole w Tarnowie Podgórnym ul. 27 grudnia 10,
tel. 0618146478 
dyrektor - mgr Sabina Machowina
 
Przedszkole w Przeźmierowie ul. Leśna 62
 tel. 61 8142121
dyrektor - mgr Jolanta Kusa
 
 
 
Przedszkole w Lusowie ul. Poznańska 4
tel. 61 8146553
dyrektor - mgr Małgorzata Szabłowska
 
 
 
Przedszkole w Lusówku ul. Dopiewska 11
tel. 61 8147956
dyrektor - mgr Alina Marcinkowska

 
Przedszkole w Baranowie ul. Klonowa 15
tel. 61 6527120
dyrektor - mgr Mariola Auguścik

 
Prywatne Przedszkole POD MUCHOMORKIEM
Przeźmierowo, ul Dolina 29
tel. 61 8142596
dyrektor - Agnieszka Wojtyniak

www.pppm.republika.pl; pppm@buziaczek.pl

Prywatne Przedszkole CHATKA KUBUSIA PUCHATKA
Lusowo, ul Skośna 9
tel. 61 8963159, 506466850
dyrektor - mgr Magdalena Tomczyk


Prywatne Przedszkole CHATKA KUBUSIA PUCHATKA
Tarnowo Podgórne, ul. 25 Stycznia 4
tel. 61 8164988, 0506466850
dyrektor - mgr Magdalena Tomczyk
 

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
BOK telefony:
centrala 61 8959200, 61 8146 221
czynny: poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek- czwartek 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00
Wójt Gminy
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy
Tadeusz Czajka
e-mail: tadeusz.czajka@tarnowo-podgorne.pl
e-mail:wojt@tarnowo-podgorne.pl
Przyjmuje interesantów w dniach:
Poniedziałek 15:00-17:30
Czwartek 14:00 - 15:15
I Zastępca Wójta Gminy
Ewa Noszczyńska – Szkurat
e -mail: ewa.szkurat@tarnowo-podgorne.pl
 
II Zastępca Wójta Gminy
Piotr Kaczmarek
e -mail: piotr.kaczmarek@tarnowo-podgorne.pl
 
Sekretarz Gminy 
Oskar Cierpiszewski
e-mail:  sekretarz@tarnowo-podgorne.pl

Skarbnik Gminy 
mgr Justyna Witkowiak
e-mail: j.witkowiak@tarnowo-podgorne.pl

Filia Urzędu w Przeźmierowie
Pasaż ul. Rynkowa 75 C
fp@tarnowo-podgorne.pl

Koordynator - Elżbieta Neumann, tel. 61 22 758 72

Dowody osobiste - Cezary Spiż, tel. 61 22 758 73

PEŁEN WYKAZ GODZIN PRACY URZĘDNIKÓW I NUMERY TELEFONÓW DOSTĘPNY TUTAJ>>


Telefony alarmowe
Numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
 
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 61- 8146-997
Posterunek Policji w Branowie 61-8412-631
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61- 8415-611
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 
ul. Słoneczna 4
62-080 Tarnowo Podgórne 

Telefon zgłoszeniowy:
61 8147-986

Komendant: 
001 - Artur Szeląg tel. kom. 602 255 462

Funkcjonariusze:
002 - Magdalena Kula tel. kom. 509 237 824
003 - Przemysław Janikowski tel. kom. 602 340 757
004 - Sylwester Gąsior tel. kom. 696 062 679
005 - Anna Weber-Przybył tel. kom. 696 062 691
007 - Krzysztof Małecki tel. kom. 692 491 437
006 - Rafał Talarczyk tel. kom. 608 348 322
008 - Artur Błażejczyk tel. kom.  512 376 693


Komenda Miejska Straży 61- 8215-300
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61- 8146-998 
Tel./fax 61 8147-298 lub 0502 345 080
 
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie weterynaryjne 983
INNE:
Biuro napraw telefonów 914
Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61- 8146-262
Spółka Lekarska Przeźmierowo 61- 8142-041
Przychodnia Lekarska MED-LUX Przeźmierowo 61- 8163-900, 061- 8163-910
Spółka Pielęgniarską Przeźmierowo 61- 652-41-17
Medyczna Pomoc Doraźna 9675 ( codziennie 20:00 – 8:00, sob. niedz. 24 godziny)
Posterunek energetyczny Kiekrz 61- 8482-862
Posterunek energetyczny Tarnowo Podgórne 61- 8146-380
Komunikacja TP BUS Tarnowo Podgórne 61- 8146-793
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP KOM 61- 8146-430
Pogotowie gazowe G.EN GAZ Energia (numer całodobowy) 94 83
Urząd Pocztowy Tarnowo Podgórne 61- 8966-392/4
Urząd Pocztowy nr 3 Tarnowo Podgórne 061- 8168-590/91
Urząd Pocztowy Przeźmierowo 61- 6524-192
 
Organy i instytucje państwowe
Prezydent RP http://www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl
Sejm RP http://www.sejm.gov.pl
Senat RP http://www.senat.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl
Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki http://web.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury http://www.mk.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl
Agencja Bezpieczeństwa Publicznego http://www.abw.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa http://www.awrsp.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddp.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
Generalny Inspektorat Kolejnictwa http://www.gik.gov.pl
Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego http://www.gilc.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://www.pior.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.mz.gov.pl
Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych http://www.gisipar.gov.pl/
Główny Inspektorat Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl
Główny Urząd Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego http://www.gunb.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl
Główny Urząd Miar http://www.gum.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
Instytut Energii Atomowej http://www.iea.cyf.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.gov.pl
Komitet Badań Naukowych http://www.kbn.gov.pl
Komenda Główna Policji http://www.kgp.gov.pl
Komenda Główna Straży Granicznej http://www.sg.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej http://www.kgpsp.gov.pl
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych http://www.knuife.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd http://www.kpwig.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji http://www.krrit.gov.pl/
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych http://www.archiwa.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska http://www.nil.org.pl
Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl
Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl
Państwowa Agencja Atomistyki http://www.paa.gov.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl
Polska Agencja Prasowa http://www.pap.com.pl
Polska Akademia Nauk http://www.pan.pl
Polski Komitet Normalizacyjny http://www.pkn.pl/
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji http://www.pcbc.gov.pl
Polska Organizacja Turystyczna http://www.pot.gov.pl
Polskie Radio SAhttp://www.radio.com.pl
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych http://www.rcss.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy http://www.sn.pl
Telewizja Polska SA http://www.tvp.pl
Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www2.ukie.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego http://www.udt.gov.pl
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych http://udskior.kprm.gov.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu http://www.ukfis.pl
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast http://www.umirm.gov.pl
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych http://www.unuz.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl
Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty http://www.urt.gov.pl
Urząd Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy http://www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl
Organy i instytucje państwowe w powiecie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul.Jackowskiego18, 60-509 Poznań
tel. 841-05-00, fax. 848-05-56
www.powiat.poznan.pl
 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań
tel. 841-56-00, fax. 843-13-28
e-mail: a.borowiak@poznan.policja.gov.pl
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, 60-967 Poznań
tel. 821-53-00, fax. 821-54-02
www.kmpsp.poznan.pl
 
e-mail:
kmpsppoznan@psp.wlkp.pl
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel. 868-97-19. Fax. 868-01-99
e-mail: poznan.piw@wetgiw.gov.pl
 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
tel./fax. 812-70-90
www.zdpp.wokiss.pl
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. 841-05-95, 847-04-45, fax. 848-05-56
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul .Słowackiego 8/10, 60-823 Poznań
tel./fax.848-42-18
 
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Chełmońskiego 20, 60-756 Poznań
tel. 866-00-66
www.ratownictwo.med.pl
 e-mail:
rspl@icpnet.pl
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań
tel. 61 820-23-37, fax. 61 820-20-81
e-mail: sanepid@psse.poznan.pl
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
tel. 61 823-10-81
 
Straż Rybacka
Wojewódzka Państwowa Straż Rybacka
Al. Niepodległośći 16/18, 61-713 Poznań
Tel. 61 853-18-71, fax. 61 854-12-55
www.icpnet.pl/~psr
 
e-mail:
psr@icpnet.pl
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka
Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Tel. 61 841-05-79, fax. 61 841-06-91
 
Straż Łowiecka
Państwowa Straż Łowiecka
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Tel. 61 854-17-57
 
Żandarmeria Wojskowa
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
tel 61 841-32-74, 61 857-43-91
Link do BIP
http://bip.tarnowo-podgorne.pl/?rsl=1&&pid=550
Wykaz Sołtysów gminy Tarnowo Podgórne
Baranowo
Mieczysław Paczkowski
061 8141-380
Batorowo
Mieczysław Szafrański
061 8141-209
Ceradz Kość.
Aurelia Skrobała
514 519 924
Chyby
Ewa Jurasz
061 8160-610
061 8161-016
Góra
Tomasz Jezierny
661 858 380
Jankowice
Jan Nowak
061 8147-897
Kokoszczyn
Mieczysław Kłos
061 8146-051
Lusowo
Marian Walczak
061 8146-127
Lusówko
Zdzisława Piszczyńska
061 8147-751
Przeźmierowo
Katarzyna Preyer
08 355 505
Rumianek
Jerzy Papych
061 8146-296
Sady
Elżbieta Nowaczyk
061 8146-045
Sierosław
Zygmunt Gałka
061 8147-815
Swadzim
Rafał Jabłoński
888 033 933
Wysogotowo
Elżbieta Szymkowiak
061 8162-062
Tarnowo Podgórne
Piotr Owczarz
061 8147 168
603 601 933
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Kultury w Przeźmierowie
Ogrodowa 13
Przeźmierowo
(061)8-142-051
(061)-8-142-051
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Poznańska 115
Tarnowo Podgórne
62-080 
gok@tarnowo-podgorne.p
www.goksezam.pl
 
61 8 959 228
61 8 146 119

 
Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne
TARNOWO PODGÓRNE
ul. Ogrodowa 2a
62-080 Tarnowo Podgórne 
ul. Ogrodowa 2A
tel.: 61 814 74 11
e-mail :biblioteka@.tarnowo-podgorne.pl
http://www.bibliotekatp.pl
GODZINY UDOSTĘPNIANIA:
Poniedziałek
11.00 - 18.00
Wtorek
9.00 -14.00
Środa
11.00-18.00
Czwartek
11.00-18.30
Piąte
9.00- 14.00
FILIE BIBLIOTEKI :
FILIA w Przeźmierowie ul. Ogrodowa 13 tel. 61 652 -41-50
FILIA w Baranowie ul. Wypoczynkowa 93 tel. 0508-126-876
FILIA w Lusowie ul. Ogrodowa 5 tel. 0 508 -127-549
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Sportowa 1 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. 8164-418
Fax. 8164417

Godziny Pracy :

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Kierownik: Dariusz Nowakowski

Starszy pracownik socjalny: ALINA STEMPLEWSKA

Rejon: Tarnowo Podgórne, Swadzim, Sady, Rumianek

Godziny przyjęć w Ośrodku :
Poniedziałek 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00 Wtorek 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30 Środa 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30 Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 11:00, 14:00 - 15:30
Godziny pracy w terenie:
Poniedziałek 11:00 - 14:00 Wtorek 10:00 - 14:00 Środa 10:00 - 14:00 Czwartek -------------------- Piątek 11:00 - 14:00
Starszy pracownik socjalny: KATARZYNA KRUPKA

Rejon: Ceradz Kościelny, Góra, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Jankowice, Sierosław

Godziny przyjęć w Ośrodku :
Poniedziałek 9:00 - 11:00, 14.00 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30
Czwartek 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30
Piątek 7:30 - 11:00, 14:00 - 15:30
Godziny pracy w terenie:
Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek --------------------
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00

Starszy pracownik socjalny: KARINA GRZEŚKOWIAK

Rejon: Baranowo, Batorowo, Chyby, Prześmierowo, Wysogotowo

Godziny przyjęć w Ośrodku :
Poniedziałek 9:00 - 11:00, 14.00 - 17:00
Wtorek 7:30 - 10:00, 14:00 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 10:00, 14:00 – 15:30
Piątek 7:30 - 11:00, 14:00 - 15:30

Godziny pracy w terenie:
Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa --------------------
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji
http://www.osir.pl/
ul. Nowa 15 
62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 8166 086
fax. 61 8166 086

Przedszkola

 

Przedszkole w Tarnowie Podgórnym ul. 27 grudnia 10,
tel. 0618146478 
dyrektor - mgr Sabina Machowina
www.chmurka.edu.home.pl; przedszkole.tp@neostrada.pl

 

Przedszkole w Przeźmierowie ul. Leśna 62
 tel. 61 8142121
dyrektor - mgr Jolanta Kusa
lesneskrzaty@wp.pl
 

Przedszkole w Lusowie ul. Poznańska 4
tel. 61 8146553
dyrektor - mgr Małgorzata Szabłowska
m.szablowska@interia.pl
 

Przedszkole w Lusówku ul. Dopiewska 11
tel. 61 8147956
dyrektor - mgr Alina Marcinkowska
 
Przedszkole w Baranowie ul. Klonowa 15
tel. 61 6527120
dyrektor - mgr Mariola Auguścik
 

 

Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5,
tel. 61 8146481, 61 8147363
dyrektor - Maria Stachowiak
 
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie ul. Kościelna 46/48,
tel. 61 8142021, 61 8141882
dyrektor - Renata Duszczyk
 
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym ul Jankowicka 22a,
tel. 61 8147870
dyrektor - mgr Dariusz Szych
 
Szkoła Podstawowa w Lusówku ul. Dopiewska 5,
tel. 61 8147731
dyrektor - mgr Bożena Krystianc
 
Szkoła Podstawowa w Lusowie ul. Nowa 6
tel. 61 8146129, 61 8147370
dyrektor - mgr Aleksandra Kolendo
 
Gimnazja
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118,
tel. 61 8146099, 61 8147512
dyrektor - mgr Halina Topolewska
 
Gimnazjum w Baranowie ul. Wypoczynkowa 93,
tel. 61 652 71 21, 61 652 71 28, 664 992 093
dyrektor - mgr Piotr Burdajewicz
 
Licea
Liceum Ogólnokształcące Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118
tel. 61 8147253
dyrektor - mgr Paweł Smolibocki
 
 
 
Komunikacja
http://tpbus.com.pl/?page_id=268
 
Tarnowska Gospodarka Komunalna
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenia i kluby
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym
 

 
 
Amatorska Liga Kręglarska VECTOR
 
Bractwo Rycerskie Chorągiew Tarnowska
 
 
 
 
Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym
 
 
 
Parafie
BARANOWO
Św. Józefa Oblubieńca NMP - DEKANAT PRZEŹMIEROWSKI
Adres, telefon: ul. Spokojna 63, Baranowo; 62-081 Przeźmierowo; tel. 816-12-48 WWW, e-mail:
Msze św. niedzielne i w święta: Msze św. Niedzielne w Baranowie: 9.00, 12.00 Chyby: 10.30
Msze św. w święta w dni pracy: w święta w dni pracy w Baranowie: 8.00, 19.00 Chyby: 18.00
Msze św. w dni powszednie: w dni powszednie: pn., wt., śr., pt. 18.00, czw. 8.00 w czw. przed I pt. m-ca w Chybach: 18.00
Inne informacje: Biuro parafialne czynne: w dni powsz. pół godz. po Mszach św


 
CERADZ KOŚCIELNY
Św. Stanisława BM - DEKANAT Bukowski
Adres, telefon: ul. Bukowska 4, Ceradz Kościelny;
62-080 Tarnowo Podgórne; tel. 814 77 06 WWW, e-mail:
 
Msze św. niedzielne i w święta: Msze św. niedzielne i w święta: 8.00, 11.00;
 
Msze św. w święta w dni pracy: Msze św. W święta w dni pracy: 8.00, 11.00;
Msze św. w dni powszednie: Msze św. W dni powszednie:18.30. Kaplica w Jankowicach w sobotę msze św.
Inne informacje: Biuro parafialne czynne: pon-pt po wieczornej mszy świętej;


 
LUSOWO
Św. Jadwigi i Św. Jakuba AP. - DEKANAT PRZEŹMIEROWSKI
Adres, telefon: ul. Poznańska 2 Lusowo,
62-080 Tarnowo Podgórne; tel: 814 65 67
Msze św. niedzielne i w święta: Msze Św. w okresie letnim ( od 30 marca do 25 października 2003 ) Sobota godz. 17,00 ( Msza Św. niedzielna ) Niedziela godz. 7,30 - 9,00 - 10,30 - 18,00 Od 1 maja do 27 września 2003 odprawiają się Msze Św. niedzielne w kaplicach na działkach w każdą sobotę. godz. 18,30 kaplica M.B. Zielnej w Sierosławiu. godz. 19,30 kaplica M.B. Zielnej w Otowie
Msze św. w dni powszednie: W dni powszednie Msza Św. w kościele parafialnym w Lusowie godz. 18,00.
Inne informacje: Biuro Parafialne czynne codziennie od godz. 8,00 do 10,00 oraz od godz. 17,00 do 18,00


 
TARNOWO PODGÓRNE
Wszystkich Świętych - DEKANAT PRZEŹMIEROWSKI
Adres, telefon: ul. Poznańska 92; 62-080 Tarnowo Podgórne;
tel. 814-64-36
Msze św. niedzielne i w święta: Msze św. Niedzielne: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30 Msze św. w święta w dni pracy: Msze św. W święta w dni pracy: 7.30, 9.00, 10.30, 16.30, 18.30
Msze św. w dni powszednie: w dni powszednie: 7.15, 18.30
Inne informacje: Biuro parafialne czynne: 8.00-9.00; poniedziałek - czwartek: 17.00-18.00


 
PRZEŹMIEROWO
Św. Antoniego Padewskiego - DEKANAT PRZEŹMIEROWSKI
Adres, telefon: ul. Kościelna 44, 62-081 Przeźmierowo;
tel. 814-22-01 WWW, e-mail:
 
Msze św. niedzielne i w święta: Msze św. niedzielne: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 Msze św. w święta w dni pracy: Msze św. W święta w dni pracy:7.00, 8.30, 16.30, 18.00
Msze św. w dni powszednie: w dni powszednie: 7.00, 18.00
Inne informacje: Biuro parafialne: pon: 19-20, wt: 10-12, śr: 19-20, czw: nieczynne, pt: 10-12
Praca
 
ZUS
 
www.zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu znajduje się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 12.
Tel.: 61 841-60-00
Fax.: 61 841-15-51

 
Informacja o godzinach przyjęć klientów
Poniedziałek 7.45-17.00
Wtorek 7.45-14.45
Środa 7.45-14.45
Czwartek 7.45-14.45
Piątek 7.45-14.45
 
 
 
 
URZĄD SKARBOWY
Tarnowo Podgórne
Baranowo, Batorowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Otowo, Przeźmierowo, Rozalin, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tarnowo Podgórne, Wysogotowo

http://www.usjezyce.pl/
 
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
ul. Słowackiego 22
60-823 Poznań
tel. 0-61 647-18-00
fax 0-61 647-19-21 
email: us3021 @wp.mofnet.gov.pl
Sala Obsługi Podatnika
ul. Kochanowskiego 7
60-823 Poznań

 
 

 
Trasy rowerowe
 
Apteki
 
"Apteka Tarnowska"
Poznańska 82b , 62-080
Tarnowo Podgórne
61 816 45 77

 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek : 8:00 – 20:00
Sobota: 8:00-16:00

 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek : 9:00 – 18:00
Sobota: 9:30-16:00


 
"Baranowo" Punkt Apteczny
62-081 Baranowo, Przemysława 79 /210 - woj. wielkopolskie
tel.
61 652 41 74
 
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek : 8:00 – 20:00
Sobota: 9:00-14:00


Lehmann Maria Apteka
62-081 Przeźmierowo, Rynkowa 75 c - woj. wielkopolskie
tel.
61 652 41 74, fax 061 652 41 74

 
"Ogrodowa" S.C. Apteka Elżbieta Huchrak Łukasz Huchrak
62-081 Przeźmierowo, Ogrodowa 14 - woj. wielkopolskie
tel.
61 652 51 94

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek : 8:00 – 19:00
Sobota: 9:00-13:00
 
"Pod Akacjami" Apteka
62-081 Przeźmierowo, Rynkowa 60 - woj. wielkopolskie
tel.
61 816 15 50
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek : 8:00 – 19:30
Sobota: 9:00-14:00


 
"Stokrotka" Apteka
62-081 Przeźmierowo, Rynkowa 88 - woj. wielkopolskie
tel.
61 814 21 75

 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek : 8:00 – 20:00
Sobota: 9:00-15:00

 
"Sagittarius" Sp.j. Apteka N. Pfeiffer-Szajrych B. Pfeiffer
62-080 Swadzim, św. Antoniego 2 - woj. wielkopolskie
tel.
61 663 80 82

 
Przychodnie
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych SALUBER
Sportowa 1
62-080 Tarnowo Podgórne
Telefony telefon: 61 814 62 62
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 93, tel. 061 8146549
"Med-Lux" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62-081 Przeźmierowo, Rynkowa 63 - woj. wielkopolskie
tel.
61 816 39 00, fax 61 816 39 15
 
Vita-Longa”
”Ogrodowa 13
62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 814 20 41

 
Starostwo powiatowe
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
 
 
 
 
 

 

 

Reklama