Aktualne zestawienie przetargów

Kiedy zostanie przebudowana ulica Chlebowa w Tarnowie Podgórnym i kto wykona plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lusowie? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie dzięki aktualnemu zestawieniu gminnych przetargów.

Przetargi aktualne:
 
Przetarg z 23.10.2012 r. dotyczy „Nadzoru inwestorskiego nad budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Leśnej 62 w Przeźmierowie”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 31.10.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 8146 221). Czas trwania zamówienia: okres w dniach – 42.
 
Przetarg z 22.10.2012r. dotyczy „dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniu i archiwum w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 30.10.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 8146 221). Czas trwania zamówienia: okres w dniach – 35.
 
Przetarg z 22.10.2012r. dotyczy „Budowy ul. Pagórkowej w Chybach”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 06.11.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 8146 221). Czas trwania zamówienia: okres w dniach – 189.
 
Przetarg z 15.10.2012r. dotyczy „Przebudowy ul. Chlebowej w Tarnowie Podgórnym”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 30.10.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 8146 221). Czas trwania zamówienia: okres w dniach – 56.
 
Przetarg z 08.10.2012r. dotyczy „Budowy wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. Leśnej 62 w Przeźmierowie w zakresie lokali mieszkalnych”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 23.10.2012r. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Czas trwania zamówienia: okres w dniach – 28.
 
Przetargi rozstrzygnięte:
 
Przetarg na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lusowie (Radosna Szkoła)” został rozstrzygnięty 2.10.2012r. Najkorzystniejszą ofertę w cenie 104 192,83zł złożyła firma Kształtowanie Zieleni GRZEGORCZYK S. j. Termin wykonania: okres w dniach – 30.
 
Przetarg na „Nadzór nad remontem/przebudową dróg, chodników i odwodnienia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” został rozstrzygnięty 1.10.2012r. W ramach poszczególnych zadań wybrano najkorzystniejsze oferty: zadanie nr 1, 2 i 3 wykona firma – HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing, zaś zadanie 4 firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki. Czas trwania zamówienia: okres w dniach – 49.
 
Przetarg na „Remont i przebudowę dróg, chodników i odwodnienia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” został rozstrzygnięty 18.09.2012r. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: w części I, II i III – TOR – BRUK, zaś w części IV – MATT s.c.
 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama