Pociągiem do Tarnowa?

Czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe w gminie, w której jako jednej z dwóch w Wielkopolsce nie znajduja się tory kolejowe? Dwa lata temu rozmawialiśmy o tym z Wójtem gminy Tadeuszem Czajką, który opowiedział nam o działaniach, które podjął aby wejść w tzw. Master Plan Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i radości, że w ostatniej chwili udało się naszej gminie dołączyć do gry.  Cały wywiad tutaj>>

W biuletynie „Blisko ludzi”, wydanym przez Urząd Gminy i rozesłanym do mieszkańców w styczniu br. temat transportu kolejowego powraca. Na 18 i 19 stronie możemy zapoznać się z Koncepcją Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Zapytaliśmy Wójta co zmieniło się od naszej ostatniej rozmowy.

Na pytanie czy wpisanie linii w Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej i praca nad Studium Wykonalności sprawia, że w większym stopniu powstanie linii stało się realne, wójt odpowiedział.

- Tak. Można uznać, że to przedsięwzięcie w dłuższej perspektywie pozostaje w zainteresowaniu zarówno Urzędu Marszałkowskiego jak i Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zapytany o to czy 2025 rok dla połączenia z Portem Lotniczym i 2040 dla całej inwestycji uległy zmianie wójt poinformował, że kwestia terminu jest sprawą otwartą.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej obejmuje całe województwo; remont i modernizację dworców i torów. Tadeusz Czajka w odpowiedzi czy już się coś dzieje w tym zakresie i czy zostały pozyskane środki unijne, odpowiedział.

- Kolej Metropolitalna to zadanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który jest dystrybutorem znaczących kwot środków unijnych, a Kolej Metropolitalna to flagowy projekt Wielkopolski w obecnej perspektywie finansowej środków unijnych.

Dwa lata temu linię do Tarnowa w Koncepcji wrysowano linią przerywaną, teraz narysowana jest linią ciągłą. Na pytanie czy to oznacza, że inwestycja jest pewna, Wójt odpowiedział.

- Jest to potwierdzenie, że zamysł jest aktualny.

Na terenie naszej gminy trzeba wybudować nową linię szynową (może pojawi się inne, nowocześniejsze rozwiązanie) Nowa linia ma stanowić połączenie stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Ławica i dalej z Tarnowem Podgórnym aż do Term.

Obecnie jak możemy przeczytać w Biuletynie Urząd Gminy wraz z Metropolią Poznań przygotowuje Studium Wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Kluczem do zrealizowania projektu jest pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej. Koszt budowy jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej to około 250-300 mln zł.

DB

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama