Ponad 17 milionów - na co i gdzie zostaną wydane

Podczas sesji, która odbyła się przedwczoraj, 26 marca Rada Gminy przegłosowała zaproponowany przez Wójta podział wolnych środków za 2018 rok. Do podziału w tym roku była kwota ponad 17 mln. Kwota obejmuje zwiększenia czyli dodatkowe środki na inwestycje, które są ujęte w budżecie na rok bieżący i Wieloletniej Prognozie Finansowej (niektóre z nich są już w trakcie realizacji) oraz środki na nowe zadania inwestycyjne.

Kwotę 17.719.666,09 rozdysponowano w następujący sposób:

 

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

 • budowa ul. Truflowej, Lusowo (nowe zadanie, 600 tys.)
 • przebudowa ul. Szkolnej w Chybach (nowe zadanie, 50 tys.)
 • budowa ul. Syrenki w Lusówku (nowe zadanie, współfinansowane przez mieszkańców, 400 tys.)
 • budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach (zmniejszenie o 200 tys.)
 • budowa/przebudowa ul. Malwowej w Sadach (zwiększenie o 300 tys.)
 • budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu, ul. Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska (zwiększenie o 700 tys.)
 • budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podg. ul. Zbożowa i Rolna (zwiększenie o 800 tys.)
 • budowa/przebudowa alei Park 700-lecia w Tarnowie Podg. (zwiększenie o 1,5 mln)
 • budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze, chodnik, ścieżka rowerowa (zwiększenie o 400 tys.)
 • budowa ul. Leszczynowej w Lusówku (zwiększenie o 400 tys.)
 • budowa/przebudowa  ulic w Przeźmierowie; Wrzosowa, Dolina, Leśna (zwiększenie o 900 tys.)
 • budowa ul. Letniskowej w Baranowie (zwiększenie o 300 tys.)
 • budowa/przebudowa chodnika na ulicy Kalwowskiej w Ceradzu Kościelnym  (zwiększenie o 190 tys.)

OŚWIATA

 • budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie (przesunięcie, 1 mln)
 • rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Lusówku, ul. Zespołowa 1 ( nowe zadanie, 500 tys.)
 • zakup oczyszczaczy dla przedszkoli na terenie gminy (nowe zadanie, 250 tys.)
 • budowa Zespołu Szkół technicznych (zwiększenie o 350 tys.)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • instalacja klimatyzacji w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Przeźmierowie (nowe zadanie, 200 tys.)
 • projekt Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji (nowe zadanie, 400 tys.) Projektowany budynek ma stanąć przy ulicy Orzechowej, jako czwarta pierzeja zamykająca płytę rynku między pasażem, a Agrobexem.
 • projekt Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym (nowe zadanie, 100 tys.) Budynek ma stanąć przy ulicy Poznańskiej za parkiem im. Wojkiewicza.

KULTURA FIZYCZNA

 • montaż siatek za bramkami na boisku w Batorowie (nowe zadanie, 20 tys.)
 • wykonanie piłkochwytów na boisku głównym GKS Tarnovia (nowe zadanie, 79 tys.)
 • modernizacja placu zabaw na Rozalinie w Lusówku (nowe zadanie, 100 tys.)

W dziale gospodarka mieszkaniowa największą kwotę przeznaczono na zakup gruntów; w Tarnowie Podgórnym (działka przy Poznańskiej, obok liceum, gruntu w Chybach pod świetlicę oraz lasku w Przeźmierowie) (zwiększenie o 2.545,000,00) w dziale działalność usługowa znalazło się utwardzenie alejek na Cmentarzu w Przeźmierowie (80 tys.) i oświetlenie alejek cmentarnych w Tarnowie Podg. (30 tys.). Natomiast w dziale bezpieczeństwo publiczne nowo wyodrębnioną pozycją jest budowa monitoringu (150 tys.) W dziale ochrona zdrowia przeznaczono 100 tys. na opracowanie koncepcji terenu przy Termach Tarnowskich, zadanie nazwano Termalny Park Zdrowia - koncepcja. W zakresie polityki społecznej zwiększono o 200 tys.na budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym.

Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska istotne pozycje to zwiększenie dotacji celowej o 300 tys. na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych, a także elektryfikacja gminy - między innymi oświetlenie ścieżek rowerowych Sady - Lusowo, Lusowo - TP, Lusówko - Jankowice, Jankowice - TP, oświetlenie ulic; Leśna i Polanki w Sierosławiu, a także montaż aktywnych znaków na przejściach dla pieszych (zwiększenie o 1,1 mln).

Co roku podział wolnych środków budzi spore emocje wśród radnych, którzy liczą na sfinansowanie inwestycji, w swoich miejscowościach, które nie weszły do budżetu uchwalanego w grudniu. Dlatego i tym razem w trakcie komisji budżetowej odbyła się dość długa dyskusja na ten temat. Dyskutowano głównie o ulicy Olszynowej w Przeźmierowie, która po raz kolejny nie doczekała się finasowania. Jak argumentowali radni z Przeźmierowa, to bardzo ważna, łącząca miejscowości droga, która w połączeniu z ulicą Wysogotowską stanowi alternatywę dla zakorkowanej ulicy Rynkowej.  Zdaniem radnych, ulica Olszynowa jest obecnie niebezpieczna, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Radne z komitetu Mój Dom wskazywały, że podobny problem dotyczy ul. Batorowskiej w Batorowie i Wysogotowie. W odpowiedzi na te zarzuty, wójt obiecał ujęcie Olszynowej w budżecie na przyszły rok, a w tym roku wykonanie jej projektu. Oprócz tego radne  miały zastrzeżenia do powtarzającej się sytuacji, kiedy nadwyżka lub wolne środki przeznaczane są na nowe inwestycje, podczas gdy zadania ujęte w Programie Rozwoju Lokalnego tego finansowania nie otrzymują. Podczas sesji nad zmianami w budżecie nie było dyskusji.

Szczegółowy podział znajdziecie w uchwale budżetowej, załącznik nr 6 tutaj >> http://api.esesja.pl/zalaczniki/40720/projekt-2-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-rok-2019_376067.pdf

 

DB

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama