PRL na lata 2016-2020

Zakończono pracę nad projektem Planu Rozwoju Lokalnego, w skrócie PRL-u. To bardzo ważny dokument, w którym zostaną spisane inwestycje przeznaczone do realizacji w latach 2016-2020.

Zespół konsultacyjny opracował projekt, głównie w oparciu o propozycje Rad Sołeckich, które przedstawiły listę zadań do wykonania w swoich miejscowościach. Teraz to mieszkańcy mają prawo zgłoszenia uwag, pomysłów i potrzeb. 

Swoje wnioski można zgłaszać do 15 lipca za pomocą gotowego formularza na stronie do pobrania tutaj>>

Lub składać w następujących punktach:

- Biuro Obsługi Klienta - Urząd Gminy

- sołtysi

- e-mail: wicewojt2@tarnowo-podgorne.pl

PROJEKT PRL 2016-2020 zobacz tutaj>>

Dla realizacji tego ambitnego planu władze gminy planują wziąć kredyt,  tym bardziej ważne jest aby zapisane zadania odpowiadały faktycznym potrzebom mieszkańców.

Jak można przeczytać w piśmie wójta do mieszkańców: „Należy zauważyć (to ostatnia tabelka), że koszt realizacji planowanych oczekiwanych zadań w pierwszych latach przekracza możliwość pokrycia ich z dochodów własnych – stąd propozycja zaciągnięcia kredytu. Aktualną sytuację finansową Gminy należy ocenić jako bardzo dobrą, a  zmniejszające się zadłużenie (obecnie jest na poziomie ok. 22,11 % przy dopuszczalnym 60 %), pozwala nam na przyjęcie nowych zobowiązań.”

Ostateczny projekt Planu Rozwoju Lokalnego 2016-2020 będzie przedłożony do procedowania Radzie Gminy do końca sierpnia, natomiast jego zatwierdzenie przez Radę przewiduje się we wrześniu.

red.

Red.

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama