W tym roku 20 mln na inwestycje

15 listopada Wójt Tadeusz Czajka, w obecności II Zastępcy Wójta Piotra Kaczmarka, Sekretarza Oskara Cierpiszewskiego oraz Skarbnika Gminy Justyny Witkowiak, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Leonharda projekt budżetu Gminy na 2014 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.  Omawiając najważniejsze liczby charakteryzujące ten budżet Wójt powiedział, że dochody zaplanowano na poziomie 133 950 tys. zł, a wydatki 127 665 tys.zł (w tym 20 mln zł  wydatków majątkowych).

– To dobry budżet, a jego zapisy odwzorowują wytyczne Planu Rozwoju Lokalnego.  Konstruowanie tego dokumentu wymagało sporych cięć i przesunięć tym bardziej, że w przyszłym roku nie mamy żadnych zewnętrznych dofinansowań (w tym roku mieliśmy 6 mln zł). – powiedział Wójt.   – Z drugiej strony planowaliśmy większą kwotę do dopłaty do spółki TP-KOM na inwestycje. Zakładaliśmy 2,5 mln zł, jest 1 mln zł, ale można będzie już uruchamiać część inwestycji. Jeżeli w ciągu roku pojawią się wolne środki, to przeznaczymy je na dofinansowanie inwestycji TP-KOM lub na inne – równie ważne – inwestycje.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard podkreślił z kolei, że uroczyste przekazanie budżetu jest dobrym zwyczajem i symbolem podkreślającym rangę tego dokumentu. Dowodzi dobrej współpracy pomiędzy organami Gminy: Wójtem a Radą Gminy. Przewodniczący zauważył także, że  jest to ostatni w tej kadencji budżet procedowany w całości przez Radę Gminy.

Projekt budżetu będzie teraz analizowany przez komisje Rady Gminy, natomiast głosowanie zaplanowano na sesji 30 grudnia.

Do kwestii budżetu na przyszły rok jeszcze wrócimy.

DB

Źródło; tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama