Wierzbowa w Wysogotowie - jest dotacja!

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016. Dofinasowanie otrzymało między innymi zadanie zgłoszone przez naszą gminę polegające na rozbudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie.

Gmina Tarnowo Podgórne otrzyma na rozbudowę tej drogi dotację w wysokości 2 639 401,00 PLN. Długość odcinka, który zostanie wybudowany to 1,6 KM. Gmina przeznaczy na budowę środki własne w kwocie 2 639 401,97 PLN

Dotację otrzyma łącznie 36 wniosków – 15 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 21 obejmujących drogi gminne. Wielkopolska w ramach dostępnego dla województwa limitu środków otrzymała 64 430 251,00 zł - pół na pół dla gmin i powiatów.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegały zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych. Wyjątek stanowiły zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, w roku otrzymania dofinansowania, do jednej z wymienionych kategorii.

Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie mogło przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie mogło stanowić więcej niż 50% kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2016.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych:

http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/untitled.fr10_1.pdf

 

Red.

Miejscowość: 
Kategoria: 

Komentarze

A co z Wierzbową Lusowo-Tarnowo ??
Ta inwestycja powinna być priorytetowa - te płyty coraz bardziej się rozpadają

A co robią radni????????

Dodaj komentarz

Reklama