Aktualność

Dodano: pt., 13/03/2009
 Staw o powierzchni  2,20ha na skutek braku konserwacji uległ znacznemu zamuleniu, a rowy doprowadzające i odprowadzające wody do rzeki Samy uległy zniszczeniu.Zasadniczym celem realizowanych prac jest odmulenie czaszy stawu,    gdzie grubość namułu wynosi średnio 80cm, oraz renowacja istniejących rowów. Prace mające na celu odbudowę i pogłębienie stawu przyczynią się do zachowania jego dotychczasowego naturalnego charakteru i nie doprowadzą do zmiany zagospodarowania terenów do niego... czytaj całość
Dodano: pt., 13/03/2009
W roku 2009 Gmina Tarnowo Podgórne wprowadza nieodpłatną zbiórkę dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców naszej gminy .Prowadzona ona będzie dwa razy w roku w miesiącu marcu i listopadzie przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów - specjalny samochód, który w dzień określony w poniżej przedstawionym harmonogramie odbierze nieodpłatnie duży sprzęt elektryczny i elektroniczny  do których zaliczamy min:sprzęt RTV, komputery, lodówki, pralki zamrażarki Harmonogram... czytaj całość
Dodano: wt., 10/03/2009
     „Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Zmiany mają usprawnić system gospodarowania odpadami oraz właściwą realizację postanowień unijnych.” - poinformował Serwis Samorządowy PAP. Zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 zadania (związane z koniecznością osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie Rady w sprawie składowania odpadów) dotyczą m. in. zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, zakazu składowania selektywnie... czytaj całość
Dodano: pon., 02/03/2009
 Do kontroli drogowej został zatrzymany 32 – letni poznaniak,     któremu przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu. Mężczyzna miał 2,8 promila w wydychanym powietrzu. Postępowaniem zajmują się funkcjonariusze z Tarnowa Podgórnego. Poza tym, u 19 – letniego Łukasza K. w trakcie kontroli został znaleziony woreczek z zawartością narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat gdzie został przesłuchany. Sprawą zajmują się policjanci z Buku. 
Dodano: czw., 26/02/2009
W 2008 roku Straż Gminna odkryła 67 dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Jakie zagrożenia powodują owe skupiska i ile wynosi wysokość mandatu, gdy straż przyłapie nas na gorącym uczynku? O tym w naszym artykule.Jak dowiedzieliśmy się w  Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym: „Dzikie wysypiska znaleźliśmy na terenie każdej z tutejszych miejscowości. Najwięcej jednak znajdowało się w rejonach giełdy samochodowej, wokół działek od strony Otowa, w Przeźmierowie, w sąsiedztwie... czytaj całość
Dodano: śr., 25/02/2009
Do naszej redakcji napisała jedna z czytelniczek portalu, z pewnym pomysłem. Mieszkankę gminy zainteresowała kopalnia żwiru w Batorowie oraz znajdujące się obok wyrobiska pokopalniane. Marzy się jej, by na terenie opuszczonych wyrobisk utworzyć użytek ekologiczny, z drogami rowerowymi i ścieżkami dydaktycznymi.    Od przewodniczącego Komisji Gospodarczej, pana Bogusława Ciepielewskiego dowiedzieliśmy się, że tereny o które zapytała nasza czytelniczka są własnością prywatną. O ich... czytaj całość
Dodano: czw., 12/02/2009
 Do kontroli samochodu osobowego, w którym jechało 3 mieszkańców Nowego Tomyśla doszło 9 lutego w okolicach Zbąszynia. Funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości poznańskiej Izby Celnej znaleźli w aucie ponad 10 gramów amfetaminy oraz 4 gramy marihuany.    Mężczyźni oświadczyli, że narkotyki kupili na giełdzie samochodowej w Przeźmierowie, na potrzeby własne. Sprawców oraz narkotyki przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Zbąszyniu. 
Dodano: śr., 11/02/2009
„Jeżeli właściciel domu nie wytwarza odpadów, nie można zmuszać go do zawarcia umowy o wywóz śmieci. Opłaty powinny być pobierane tylko za okres, kiedy śmieci są rzeczywiście wywożone. Osoby, które oświadczą niezgodnie z prawdą, że nie wytwarzają odpadów, podlegają odpowiedzialności karnej.” - poinformowała Gazeta Prawna.    Niestety bardzo często zdarza się tak, że firmy wywożące śmieci oraz gminy wykorzystują nieświadomość mieszkańców, nakazując im (bez wyjątków) ponoszenie opłat za wywóz... czytaj całość
Dodano: pt., 06/02/2009
 Każdy mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne, który chce się pozbyć używanych ubrań, może złożyć je w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, znajdujących się przy ul. Szkolnej oraz ul. Rokietnickiej 1 W Tarnowie Podgórnym. Ubrania można oddać tylko w stolicy naszej gminy ponieważ w innych miejscowościach kontenery zniknęły.    Do lipca 2008 zbieranie odzieży było prowadzone pod patronem Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (pojemniki były oklejane znakami i nazwą... czytaj całość
Dodano: śr., 04/02/2009
 Pisaliśmy o internecie szerokopasmowym w Wielkopolsce i o tym, które miejscowości z naszej gminy będą objęte tym programem. Apelujemy ponownie o zorientowanie się czy Twoja wieś znalazła się na tej liście. Więcej informacji w artykule „Sprawdź czy w Twojej wsi będzie internet”. Okazuje się, ze lista ta jest bardzo istotna. Stanowi na przykład wyznacznik dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który będzie udzielał dotacji na wnioski dofinansowania ostatniej mili.    Nabór wniosków o... czytaj całość
Dodano: pt., 30/01/2009
Wszyscy posiadacze piesków w naszej gminie muszą zadać sobie pytanie: gdzie chcą mieszkać a może bardziej gdzie mieszkają? Nie żyjemy w mieście, na osiedlach z wydzielonymi obszarami zieleni. Nie żyjemy też na wsi z domami na działkach kilku hektarowych, pasącymi się krówkami i kozami, gdzie do najbliższego sąsiada mamy 10 minut drogi. Mieszkamy na przedmieściach, w osiedlach o bardzo gęstej zabudowie, gdzie sąsiad może nam zajrzeć ze swojej działki co mamy akurat na obiad. Wniosków z tej... czytaj całość
Dodano: czw., 29/01/2009
 „Specjalnie przeszkoleni pracownicy socjalni tzw. streetworker, oferty edukacyjne centrów integracji społecznej, Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz partnerstwa Gmina – Organizacja Pozarządowa – to niektóre pomysły rządu na przeciwdziałanie bezdomności.     Wojewodowie i marszałkowie województw raz na dwa lata mają przeprowadzić badania socjodemograficzne osób bezdomnych” - poinformował Serwis Samorządowy PAP. Projekt dokumentu:„Krajowy program Wychodzenia z bezdomności i Rozwoju... czytaj całość
Dodano: czw., 29/01/2009
Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki inwentaryzacji infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie województwa wielkopolskiego. Inwentaryzacja powstała jako pierwszy punkt realizacji projektu Wielkopolska Sieć szerokopasmowa. Miała na celu określenie stanu rozwoju sieci i dostępu do internetu w poszczególnych gminach i miejscowościach w Wielkopolsce. Na podstawie tych wyników Urząd Marszałkowski będzie mógł określić zasięg działań i koszty realizacji projektu.     Lista miejscowości, które nie... czytaj całość
Dodano: śr., 28/01/2009
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015, został umieszczony na stronie internetowej powiatu poznańskiego. Startowym punktem dla opracowania powyższego dokumentu, była ilość wszystkich odpadów selektywnych, zebranych w gminach, należących do Powiatu Poznańskiego, w 2007 roku.    Na terenie powiatu poznańskiego zebrano wówczas, w sposób selektywny 6 687 Mg odpadów ( papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady... czytaj całość
Dodano: pt., 23/01/2009
 Jak poinformowała Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Tarnowo Podgórne: „Od dnia 1.02.2009 do 31.01.2010 na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, będą obowiązywać nowe centy, dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy.    zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 2.68 zł za 1m3 netto, czyli 2.87 zł za 1m3 bruttoopłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych- podgrupa 1 średnica od 15 – 25 mm... czytaj całość

Strony

Reklama