Kiedy będzie kanalizacja?

Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne z niecierpliwością czekają na przyłączenie kanalizacji. Z niecierpliwością i niepokojem, gdyż każdemu znane są spory pomiędzy firmami Aquanet, a Budmiex Dromex, które czuwają nad realizacją projektu ISPA. Ustalone wcześniej terminy były przesuwane, ale w końcu doszło do porozumienia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Kiedy więc możemy się spodziewać pierwszych przyłączeń?

 

 

 
27 lutego 2009 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy wspomnianymi firmami, w którym ustalono przedłużenie zakończenia prac do końca bieżącego roku. Do aneksu dołączono również skorygowany harmonogram robót. Harmonogram ten był jednak niezgodny z oczekiwaniami władz gminy (chodzi głównie o terminy uruchamiania poszczególnych przepompowni), dlatego do Zamawiającego wysłano uwagi i propozycje korekty harmonogramu.
 
O szczegółowy harmonogram przyłączenia kanalizacji kilkakrotnie pytaliśmy koordynatora ds. kanalizacji w gminie Tarnowo Podgórne – pana Musiała. Jednak wszelkie informacje na ten temat muszą pochodzić, zgodnie z jego życzeniem, od wójta Tadeusza Czajki. Z tego co udało nam się ustalić, listę poznamy pod koniec miesiąca. Pytanie tylko którego?
 
Ważną informacją dotyczącą kanalizacji jest również kwestia uruchomienia nowo wybudowanej przepompowni głównej PIV, która przejmie wszystkie ścieki z Przeźmierowa i Wysogotowa i będzie je przerzucać pod drogą krajową do kolektora smochowickiego. 16 kwietnia zakończył się rozruch technologiczny urządzeń, obecnie trwają prace wykończeniowe, a w przyszłym tygodniu przepompownia zostanie w pełni uruchomiona. Wtedy nastąpi też wyłączenie z eksploatacji wysłużonej oczyszczalni, znajdującej się w rejonie Osiedla Rubinowego.
 
Jeśli chodzi o ulice, które będą włączone do kanalizacji po uruchomieniu tej przepompowni, to w bezpośredniej zlewni, oprócz ulic przyłączonych dotychczas do oczyszczalni, znajdują się również ul. Rzemieślnicza, Malinowa, Zachodnia oraz Lotnicza (do ul. Folwarcznej).
 
Również w Baranowie gotowa do przejęcia ścieków jest kanalizacja w ul. Rolnej oraz w ul. Szamotulskiej (od ul. Klonowej do wiaduktu) - po przekazaniu przez Budimex Dromex kolejnego świadectwa przejęcia TP KOM przystąpi do organizacji kolejnych przyłączy domowych.
 
Mamy nadzieję, że informacje o ukończeniu harmonogramu pod koniec miesiąca są prawdziwe i już wkrótce dowiemy się co, gdzie, jak i kiedy? Liczymy też, że plan będzie ostateczny, całościowy i idealnie dopracowany. Sprawę mamy cały czas na uwadze i o najświeższych wiadomościach będziemy Państwa informować.

 

Miejscowość: 

Dodaj komentarz

Reklama