Konkurs na międzynarodową kartkę świąteczną

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” zainicjował międzynarodowy konkurs na kartkę bożonarodzeniową i zwrócił się z tym pomysłem do gmin partnerskich i zaprzyjaźnionych z Czech, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Włoch oraz z Polski.

 
W konkursie międzynarodowym autorzy prac będą podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 6-8, 9-12 i 13-16 lat. Każda gmina w drodze przeprowadzonych u siebie eliminacji wyłoni 3 najlepsze prace w każdej z kategorii. Z nadesłanych prac organizator stworzy folder, który prześle internetem do każdej z gmin. Prace oznaczone będą losowo przyznanymi numerkami porządkowymi.
 
Zadaniem jurorów gmin partnerskich będzie przyznanie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej poprzez przyznanie odpowiednio trzech, dwóch i jednego punktu i przesłanie wyników organizatorowi, który dokona podsumowania i ogłosi wyniki konkursu. Zwyciężą prace, które otrzymają największą liczbę punktów, przy czym nie będzie można głosować na prace z własnej gminy.
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama