Europejskie Spotkanie Orkiestr

8. Europejskie Spotkanie Orkiestr Dętych odbędzie się w Tarnowie Podgórnym od 11 do 13 października. Nie możecie przegapić galowego koncertu! Do stolicy naszej gminy przyjadą zespoły z Włoch, Niemiec i Litwy, a Polskę i naszą gminę reprezentować będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Z Litwy przyjedzie Orkiestra Dęta przy Szkole Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach. Orkiestra została założona w roku 2004, a jej kierownikiem jest Rymantas Rutkauskas.  Do orkiestry należą  uczniowie szkół średnich miasta oraz rejonu  solecznickiego. Przy orkiestrze działa grupa taneczna dziewcząt, uczennic szkoły, pod kierownictwem Marii Dedel i Irmy Jankunienie.  Orkiestra dużo koncertuje na terenie miasta oraz rejonu, a także poza jego granicami. Bierze udział w  rejonowych świętach: „Pieśń znad Solczy”, świętach dożynkowych, a także innych. W roku 2007 brała udział w Międzynarodowym święcie z okazji 87. rocznicy urodzin Jana Pawła II, które miało miejsce w kościele Św. Jana w Wilnie, grała na otwarciu VII Międzynarodowych Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Łomży (Polska), w roku 2008 brała udział w Międzynarodowym Paradzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych „Rozśpiewana wiosna” w Solecznikach, w 2009 roku uczestniczyła w IX Mistrzostwach Orkiestr Dętych z Litwy w Paniewieżu i została laureatem GRAND PRIX. Brała udział w Świętach Pieśni, poświęconych Tysiącleciu Litwy.

Od kilku lat Musikkapelle Rohrdorf, która przyjedzie do nas z Niemiec, wykracza daleko poza to, co nazywa się po prostu „wiejską muzyką dętą” – setki uczestniczących w koncertach było w stanie przekonać się o wysokiej jakości ponad 60 muzyków. Ci muzycy są zawsze częścią życia na wsi, biorą udział w wielu świeckich i kościelnych wydarzeniach. Aby utrzymać wysoką jakość orkiestry w przyszłości, zespół inwestuje duże sumy, aby szkolić i edukować kolejne pokolenie. A tradycje muzyczne w tej miejscowości sięgają aż 1873 roku!

Początki orkiestry z Rosate Corpo Bandistico di Rosate są nieco zagmatwane. Historyczne wzmianki opublikowane w magazynie „Pro Loco Binasco”  z listopada 1973 r pozwoliły ustalić, że w 1862 r. Istniała już Banda di Rosate. Według innych informacji data założenia to nawet 1856r.! Pewnym faktem jest to, że pierwsze lekcje muzyki odbyły się w gospodarstwie Rota, gdzie fittabili, miłośnicy muzyki, udostępnili pewne pomieszczenia. W 1973 r. około tuzina prawdziwych muzyków,  pod przewodnictwem Maestro Onorino Cirielli z Abbiategrasso kontynuowali tradycję zespołu Rosato. Należy również pamiętać, że z inicjatywy zespołu w 1976 r. Z okazji pierwszej edycji „Maggio Rosatese” powołano „Club Majorettes di Rosate” jako grupę folkową. Pozbawiony jakiegokolwiek doświadczenia, dzięki woli zarówno licznych dziewcząt, jak i profesjonalnych muzyków szybko osiąga doskonałe przygotowanie techniczne.

Obecnie Rosate Corpo Bandistico prowadzi działalność zarówno w Rosate, jak i w okolicy, brała udział w różnych spotkaniach zespołu, a także podróżowała za granicę do Szwajcarii (Canton Uri) i Niemiec (Bawaria). Repertuar obejmuje utwory muzyki klasycznej i lekkiej, a także utwory operowe w towarzystwie śpiewaków operowych.

Od 1998 roku grupa została wzbogacona o sekcję wokalną „Coro Amici della Musica”, z którą wykonywano utwory chóralne. Zespół ma wewnętrzną szkołę do szkolenia muzycznego nowych uczniów pod kierunkiem prof. Vittorio Perotti. W 2000 r. orkiestra otrzymała „Rosę d’Oro”, najwyższy zaszczyt gminy Rosate za zasługi kulturalne w promocji muzyki. Obecnie szeregi Zespołu są jeszcze bardziej wzbogacone o młodych ludzi i zespół złożony z 40 instrumentów. Od 1999 r. kierowany przez Maestro prof. Gianluigi Midali.

Gospodarzem imprezy będzie naturalnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca w ramach GOK Sezam. Zrzesza obecnie 50 członków grupy koncertowej i kilkunastoosobową grupę aspirującą do podstawowego składu. Oprócz kształtowania wrażliwości muzycznej i umiejętności gry na instrumentach, orkiestra buduje w nich również inne istotne wartości patriotyczne i wychowawcze.   Szefem artystycznym i kapelmistrzem orkiestry jest Paweł Joks, który prowadzi też zajęcia sekcji - trąbek. Profesjonalna opieka instruktorska pozwoliła zespołowi na osiągnięcie w krótkim czasie bardzo wysokiego poziomu artystycznego, czego wyrazem są wyróżnienia i nagrody zdobywane na festiwalach i konkursach. Wśród nich - zwycięstwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne w konkursie „O Złoty Róg” (2013). W ciągu minionych lat tarnowscy muzycy koncertowali wielokrotnie w kraju i za granicą (Włochy, Niemcy). Wyposażeni w doskonałe instrumenty i atrakcyjne stroje są artystyczną wizytówką Gminy Tarnowo Podgórne. W 2016 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa zajęła I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro w ramach Międzynarodowych Przesłuchań Orkiestr Dętych im. Dusana Miljkovića.

Kulminacyjnym momentem Europejskich Spotkań Orkiestr Dętych będzie koncert w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, który odbędzie się 12 października o godzinie 18:00. Wtedy też zaprezentują się poszczególne grupy, a także wykonają utwory wspólnie.

 

Info: info: Szymon Bojdo, GOK SEZAM

 

JZ (info: Szymon Bojdo, GOK SEZAM)

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama