Mieszkańcy chcą uciekać – co na to wójt?

W artykule sprzed miesiąca na temat niepokojących wyników ankiety przeprowadzonej przez Urząd Gminy zastanawialiśmy się na ile 45% mieszkańców Strefy Ograniczonego Użytkowania, którzy deklarują chęć wyprowadzki z tego terenu, jest faktycznie zdeterminowana aby to zrobić. Artykuł tutaj:tarnowo24.pl/content/w-prze%C5%BAmierowie-i-baranowie-o-3000-mieszka%C5%84c%C3%B3w-mniej
O ten ważny dla władz gminy sygnał niezadowolenia zapytaliśmy wójta Tadeusza Czajkę. Oto jego odpowiedź.
 

 

 

 
ODPOWIEDŹ WÓJTA:
 
Wynik ankiety „42,5 % zamieszkujących w strefie wewnętrznej (czyli tej najbardziej obciążonej hałasem samolotów) deklaruje chęć zmiany miejsca zamieszkania” należy odczytać jako wielką determinację do zmiany istniejącej sytuacji.
Proszę jednak pamiętać, że moment przeprowadzenia ankiety przypadł w okresie wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o utworzeniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Wywołało to ogromne wzburzenie mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa.
 
Pomimo iż w praktyce tak duża liczba wyprowadzek jest mało prawdopodobna, to jednak otrzymany wynik dowodzi bardzo dużej uciążliwości lotniska dla mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa.
 
Dostrzegając ten problem podejmuję działania wspierające mieszkańców poprzez współdziałanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. W trakcie spotkań z Zarządem Stowarzyszenia określiliśmy wspólnie model współpracy, w którym Stowarzyszenie będzie podmiotem wiodącym w reprezentowaniu interesów mieszkańców w stosunku do Portu Lotniczego Poznań - Ławica. Rola Wójta została przyjęta jako wsparcie organizacyjne i lokalowe dla Stowarzyszenia, a w sytuacjach koniecznych występowanie w obronie mieszkańców do instytucji publicznych z wyłączeniem sądów. Taka formuła współpracy jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców – to również wynik ankiety. Należy pamiętać, że w sporze mieszkańców z lotniskiem Gmina nie jest stroną i w sprawie roszczeń nie może występować przed sądem w imieniu mieszkańców.
 
W związku z powyższym nie prowadzę rozmów z Zarządem Portu Lotniczego PoznańŁawica.

Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne
 
DB
 

 

Miejscowość: 

Dodaj komentarz

Reklama