Niedługo pożegnanie ks. Karge z Lusowa

Ksiądz Kanonik Ignacy Karge będzie pełnić funkcję proboszcza Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Ap. w Lusowie tylko do 30 czerwca br. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, po ukończeniu 75 roku życia został poproszony o złożenie zrzeczenia się urzędu na ręce biskupa diecezjalnego. Na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce.

 
 
Ks. Kanonik Ignacy Karge święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku, zaś proboszczem Parafii w Lusowie jest od 1 lutego 1977 roku. W 2001 roku przyznano mu odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne”. W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy: „Proboszcz jest osobą, wokół której gromadzą się nie tylko parafianie ale prawie cała społeczność naszej Gminy. Potrafi zachęcić do działania zarówno na rzecz Kościoła, jak i Gminy. Bierze czynny udział w życiu całej naszej społeczności z którą się w pełni identyfikuje. Poprzez wszystkie swoje działania zdobył szacunek nas wszystkich. Dla księdza proboszcza nie ma rzeczy niemożliwych. Dba nie tylko o sprawy ducha. To dzięki niemu zostały odnowione zabytkowe nagrobki znajdują ce się na cmentarzu w Lusowie”.
 
O uroczystościach związanych z zakończeniem posługi proboszcza w Parafii lusowskiej wkrótce Państwa poinformujemy.
Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama