BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy osoby pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego

Kurs jest kierowany do osób:

- w wieku 25 - 64 lata,

- z wykształceniem maksymalnie średnim,

- pracujących, biernych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

- zamieszkałych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego,

- które nie uczestniczyły wcześniej w programie Life Long Learning PO KL (niezależnie od rodzaju działania).

 

Zapewniamy:

- 120h języka angielskiego na poziomie A1-A2,

- bezpłatny egzamin zewnętrzny, dzięki któremu Uczestnik uzyska certyfikat potwierdzający biegłość językową,

- materiały szkoleniowe.

 

Grupy 12-osobowe, zajęcia:

- popołudniowe w dni powszednie,

- poranne w weekendy.

 

Zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Poznania oraz w miejscowościach, gdzie będzie grupa zainteresowanych osób.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu:
„Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego sposobem na współczesny rynek pracy”.

 

Zgłoszenia i zapytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo za pomocą portalu

 

 

Rekrutacja: Anna Jerzmanowska

Tel.: 537 431 895

e-mail: ajerzmanowska@pretender.pl  

 

Osoba odpowiedzialna za realizację Projektu:

Justyna Czarnołęcka, nr tel. 533 - 942 – 625, e-mail:jczarnolecka@pretender.pl

Typ ogłoszenia: 

Reklama