„Pamięć wojny w naszym wspólnym domu”

W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Lusowie przystąpiła do projektu „Pamięć wojny w naszym wspólnym domu”. Jest on związany z przypadającą w 2009 roku 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Projekt ten został ogłoszony przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

 


 
 
Społeczność szkolna chciałaby wspólnie z uczniami i ich rodzinami przygotować i zorganizować wystawę. Jej tematyka to dzieje najbliższej okolicy i jej mieszkańców podczas okupacji niemieckiej i radzieckiej (okres wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu). Ważne, by zebrać jak najwięcej wspomnień osób pamiętających tamte czasy lub znających je z bezpośrednich relacji najbliższych, a dotyczących trudów życia codziennego, represji ze strony okupanta, sposobów radzenia sobie w obliczu zagrożenia, metod obrony przed okupacyjnymi ograniczeniami, sposobów spędzania wolnego czasu, świąt, uroczystości rodzinnych, także zmian administracyjnych, jakie wprowadzili okupanci po zajęciu okolicznych miejscowości (np. zmian w nazewnictwie ulic).

 
Rodziny uczniów proszone są o wyżej wspomniane relacje bądź informacje o osobach, które mogłyby ich udzielić, jak również o udostępnianie fotografii (osób, miejsc, wydarzeń), dokumentów i pamiątek.

 
Źródło: www.splusowo.pl

 

 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama