Pierwszy dziennik elektroniczny już funkcjonuje w naszej gminie

Temat elektronicznych dzienników poruszaliśmy wielokrotnie na naszym portalu. Według rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, nauczyciele mogą prowadzić wyłącznie elektroniczne dzienniki lekcyjne. W naszej gminie dziennik elektroniczny zaczęło prowadzić Gimnazjum w Baranowie. Jak to wygląda w praktyce?
 

 

 

 
E -dzienniczek – internetowy system informowania rodziców o postępach w nauce działa w Baranowie od 10 października br. System umożliwia rodzicom i uczniowi pełny wgląd we wszystkie oceny przez 24 godziny na dobę. Osoby, które wykupiły prawo do użytkowania systemu mogą odbierać w sekretariacie loginy i hasła umożliwiające wejście do systemu. Jeżeli z jakiś przyczyn osobisty odbiór hasła jest niemożliwy, mogą odebrać go uczniowie po przedstawieniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica. Wejście do systemu odbywa się przez stronę: www://dziennik.librus.pl lub zakładkę „e-dzienniczek” na stronie Gimnazjum.
 
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Gimnazjum, pana Piotra Burdajewicza -system dobrze się sprawdza i jest dużym udogodnieniem, zarówno dla uczniów jak i rodziców. Roczny abonament, w cenie 20 zł wykupiło 116 rodziców, czyli ok. 1/3 ogółu. Oceny wpisywane są na bieżąco, po każdych zajęciach i mimo wcześniejszych obaw niektórych nauczycieli, panel jest łatwy w obsłudze.
 
Warto podkreślić, że od września br. dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych mogą stosować wyłącznie dzienniki elektroniczne, jednak nowelizacja nie przesądza o ich obowiązkowym prowadzeniu w szkołach.
 
Na 8 szkół znajdujących się na terenie gminy Tarnowo Podgórne, tylko jedna wprowadziła dziennik elektroniczny. Dlaczego? Być może większa część kadry pedagogicznej przyzwyczaiła się do standardowych, papierowych dzienników i zwyczajnie boi się zmian? Trzeba przyznać, że jest to trochę dziwne, zważywszy na czasy w jakich żyjemy. Obecnie wiele czynności wykonujemy przez Internet – płacimy rachunki, robimy zakupy, rezerwujemy bilety itp. E- dziennik jest kolejnym, dobrym i według nas przyszłościowym ułatwieniem, będącym dodatkową formą kontaktu między szkołą, a rodzicami. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają wszystkie informacje, wpisując oceny oraz uwagi o zachowaniu ucznia dzięki czemu rodzice mogą o każdej porze dnia i nocy skontrolować stopnie swoich pociech. Panu Burdajewiczowi gratulujemy odwagi, pomysłowości oraz innowacyjnego myślenia. Mamy nadzieję, że w jego ślad pójdą pozostali dyrektorzy gminnych szkół.
 
MS
 
 

 

Kategoria: 

Komentarze

Finagle's Law of Dynamic Negatives: Anything that can go wrong, will -- at the worst possible moment.

The Bible was a consolation to a fellow alone in the old cell. The lovely thin paper with a bit of matress stuffing in it, if you could get a match, was as good a smoke as I ever tasted.

Imagine if every Thursday your shoes exploded if you tied them the usual way. This happens to us all the time with computers, and nobody thinks of complaining.

Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon.

So I rang up a local building firm, I said 'I want a skip outside my house.' He said 'I'm not stopping you.'

Strony

Reklama