Pierwszy dziennik elektroniczny już funkcjonuje w naszej gminie

Temat elektronicznych dzienników poruszaliśmy wielokrotnie na naszym portalu. Według rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, nauczyciele mogą prowadzić wyłącznie elektroniczne dzienniki lekcyjne. W naszej gminie dziennik elektroniczny zaczęło prowadzić Gimnazjum w Baranowie. Jak to wygląda w praktyce?
 

 

 

 
E -dzienniczek – internetowy system informowania rodziców o postępach w nauce działa w Baranowie od 10 października br. System umożliwia rodzicom i uczniowi pełny wgląd we wszystkie oceny przez 24 godziny na dobę. Osoby, które wykupiły prawo do użytkowania systemu mogą odbierać w sekretariacie loginy i hasła umożliwiające wejście do systemu. Jeżeli z jakiś przyczyn osobisty odbiór hasła jest niemożliwy, mogą odebrać go uczniowie po przedstawieniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica. Wejście do systemu odbywa się przez stronę: www://dziennik.librus.pl lub zakładkę „e-dzienniczek” na stronie Gimnazjum.
 
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Gimnazjum, pana Piotra Burdajewicza -system dobrze się sprawdza i jest dużym udogodnieniem, zarówno dla uczniów jak i rodziców. Roczny abonament, w cenie 20 zł wykupiło 116 rodziców, czyli ok. 1/3 ogółu. Oceny wpisywane są na bieżąco, po każdych zajęciach i mimo wcześniejszych obaw niektórych nauczycieli, panel jest łatwy w obsłudze.
 
Warto podkreślić, że od września br. dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych mogą stosować wyłącznie dzienniki elektroniczne, jednak nowelizacja nie przesądza o ich obowiązkowym prowadzeniu w szkołach.
 
Na 8 szkół znajdujących się na terenie gminy Tarnowo Podgórne, tylko jedna wprowadziła dziennik elektroniczny. Dlaczego? Być może większa część kadry pedagogicznej przyzwyczaiła się do standardowych, papierowych dzienników i zwyczajnie boi się zmian? Trzeba przyznać, że jest to trochę dziwne, zważywszy na czasy w jakich żyjemy. Obecnie wiele czynności wykonujemy przez Internet – płacimy rachunki, robimy zakupy, rezerwujemy bilety itp. E- dziennik jest kolejnym, dobrym i według nas przyszłościowym ułatwieniem, będącym dodatkową formą kontaktu między szkołą, a rodzicami. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają wszystkie informacje, wpisując oceny oraz uwagi o zachowaniu ucznia dzięki czemu rodzice mogą o każdej porze dnia i nocy skontrolować stopnie swoich pociech. Panu Burdajewiczowi gratulujemy odwagi, pomysłowości oraz innowacyjnego myślenia. Mamy nadzieję, że w jego ślad pójdą pozostali dyrektorzy gminnych szkół.
 
MS
 
 

 

Kategoria: 

Reklama