Procedura koncyliacyjna czyli ugoda z lotniskiem – na czym ma polegać

Na spotkaniu 22 marca w Przeźmierowie zarząd Portu Lotniczego zaproponował właścicielom nieruchomości w strefie wewnętrznej Obszaru Ograniczonego Użytkowania odszkodowanie w formie modernizacji akustycznej budynku.  Przedstawiamy założenia  formalnej strony procedury zaproponowane przez Port Lotniczy. 
 
Procedura koncyliacyjna ma polegać na:
 
 
 
 
- złożeniu przez osobę, która chce z tej formy skorzystać wniosku, dostępnego na stronie internetowej Portu Lotniczego. Wniosek zostanie zweryfikowany pod względem: kompletności, lokalizacji nieruchomości oraz prawa własności
- wnioski należy składać do listopada 2013 roku
- Port Lotniczy ma 3 miesiące na odpowiedź
- modernizacje mają być przeprowadzone do października 2014 roku
 
- o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji wniosku mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie.
- od negatywnej oceny można się odwołać lub udowodnić, że przesłanki do modernizacji jednak istnieją. Lotnisko w takim przypadku może podjąć negocjacje poza procedurą koncyliacyjną
 
- wniosek przyjęty pozytywnie – następne kroki;
- pierwsze spotkanie i przedstawienie przez przedstawiciela Portu Lotniczego propozycji sposobu zaspokojenia konkretnego roszczenia, informacja o sposobie przeprowadzenia modernizacji oraz zapisanie uwag właściciela nieruchomości, informacja o poziomie hałasu w najbliższych punktach pomiarowych dla danej nieruchomości (wyliczonego według metodologii lotniska)
- uzyskanie wstępnej zgody właściciela na modernizację
- pisemne porozumienie stron (Port Lotniczy – właściciel nieruchomości)
- na podstawie tego porozumienia Port Lotniczy zleci biegłemu indywidualne badanie akustyczne dla danej nieruchomości
- na podstawie powyższego PL zleci wykonanie ekspertyzy technicznej w jaki sposób należy wykonać  modernizację w danym budynku, starając się uwzględnić oczekiwania właściciela
-   właściciel nieruchomości może zakwestionować ekspertyzę, ewentualne spory będą rozpatrywane w sądzie arbitrażowym
 
- po zaakceptowaniu warunków modernizacji, PL Poznań- ławica przystąpi do zawarcia umowy z właścicielem, której przedmiotem będzie zobowiązanie Portu do wykonania modernizacji akustycznej w zamian za zrzeczenie się przez właściciela wszelkich roszczeń pozostających w związku z oddziaływaniem lotniska na jego nieruchomość szczególnie w związku z hałasem i utworzeniem OOU
 
- wykonanie modernizacji przez wykonawcę, który ma podpisaną umowę z PL
 
- sporządzenie protokołu odbioru po zakończeniu prac podpisany przez właściciela nieruchomości
 
- wszelkie spory na całym etapie procedury będzie rozstrzygał sąd arbitrażowy
 
Procedura koncyliacyjna będzie niedługo dostępna na stronie Portu Lotniczego
WWW.airport-poznan.com.pl. W przypadku pytań należy kontaktować się z przedstawicielem Portu pod numerem telefonu 669 654 760 lub przesłać pusty mail na adres oou@airport-poznan.com.pl, dzięki czemu będą Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat obszaru ograniczonego użytkowania oraz odszkodowań.
 
DB
 
 

  

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama