Rewolucja śmieciowa, rozwiązywanie umów z TPKom - o co tu chodzi?

1 lipca 2013 wchodzi w życie ustawa, o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejsza zmiana to przejęcie pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne przez gminy i ustalenie opłaty śmieciowej, zbieranej na zasadzie podatku odprowadzanego do gminy.  W związku z pytaniami, które otrzymujemy od czytelników postaramy się usystematyzować część informacji na ten temat.
 
 
Nowa ustawa nazwana już rewolucją śmieciową  ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni twierdzą, że ograniczy konkurencję i spowoduje wyższe opłaty za śmieci, inni między innymi odpowiedzialne za te zmiany ministerstwo, opisują zmiany jako pasmo sukcesów, które spowoduje, że znikną śmieci z pobliskich lasów, nie będą spalane w domowych piecach itd.
 
Ile zapłacimy
 
Do 1 stycznia 2013 r. gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane również wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Jak poinformował nas pan Marek Ratajczak z Wydziału Ochrony Środowiska stawka przyjęta w naszej gminie będzie wynosić 10 zł od osoby w gospodarstwie, które zadeklaruje segregowanie odpadów i 14 zł dla osób niesegregujących śmieci. Jak podkreślił inspektor ta stawka jest bardzo niska na tle innych, szczególnie terenów zurbanizowanych.
 
Skąd ta stawka
 
24 stycznia 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Tarnowo Podgórne do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, którego celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku. W dużym skrócie związek przejmie obowiązki, które nakłada na gminy ustawa dotycząca utrzymaniu czystości. To również Związek Międzygminny w porozumieniu z władzami naszej gminy i analizie danych podjął decyzję o wysokości stawek. Dzięki członkostwu w strukturze koszty wdrożenia systemu w dużej mierze poniesie związek. To on przeprowadzi we współpracy z Gminą analizę ilościową i jakościową dotychczasowej gospodarki odpadami, przygotuje całość uregulowań prawnych w postaci niezbędnych uchwał, które gmina podejmie w związku z nowymi przepisami w celu przejęcia przez związek ciężaru związanego z administrowaniem systemu : naliczanie, pobieranie, ewentualna egzekucja opłat, prowadzenie postępowań, rozstrzyganie powstałych sporów itp.). Po stronie związku będzie także przygotowanie procedur przetargowych niezbędnych do wyłonienia podmiotu, który na terenie naszej Gminy odpowiedzialny będzie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do szczegółów ustawy, obowiązków i praw gminy oraz Związku Gmin do którego wstąpiła nasza gmina będziemy wracać. Na stronie internetowej gminy można zapoznać się ze szczegółami tutaj www.tarnowo-podgorne.pl/o-gminie/czlonkostwo-w-zwiazkach-i-stowarzyszeniach/zwiazek-miedzygminny-selekt/
 
Rozwiązanie umowy z TPKOM
 
W nowym systemie indywidualne umowy z odbiorcą odpadów przestają obowiązywać. Z informacji zawartych na stronie UG, że  "ustawodawcy przy uchwaleniu obowiązujących przepisów nie zadbali o skuteczne narzędzia, umożliwiające z urzędu rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego"  dowiadujemy się, że dotychczasową umowę z TPKom prawdopodobnnie trzeba będzie rozwiązać samemu. Jak poinformował nas Marek Ratajczak mamy jeszcze na to dużo czasu, najdalej do czerwca 2013, natomiast należy zdawać sobie z tego sprawę. W tej chwili ani urzędnicy ani pracownicy TPKom nie potrafili odpowiedzieć jak to technicznie będzie wyglądało.
 

Ze względu na złożoność tematu zachęcamy do zapoznania się z artykułami na ten temat pod podanymi linkami:

Informacje na stronie gminy:

www.tarnowo-podgorne.pl/o-gminie/czlonkostwo-w-zwiazkach-i-stowarzyszeniach/zwiazek-miedzygminny-selekt/

Blaski i cienie ustawy:

www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/17691_1_stycznia_zaczyna_sie_rewolucja_smieciowa_oczywiscie.html

biznes.interia.pl/wiadomosci/news/nowelizacja-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w,1739382,4199

 

DB

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama